Alumnus aan het woord

"Een interessant en nuttig netwerk erbij"


foto Stuurman grootDuco,
directeur Maatschappelijk Domein bij een grote gemeente -“Ik ben de studie met name gaan doen om meer theoretische bagage op te doen als controller in de publieke sector. De focus van de controller binnen (semi-)publieke sector is breder dan in de private sector: doelstellingen zijn vaak niet eenduidig, niet-financiële informatie speelt een belangrijke rol en de sector kent haar eigen specifieke rechtsvormen, verantwoordingslijnen en belangentegenstellingen. De studie heeft mij vooral geleerd hoe je hier naar kunt kijken en hoe je afhankelijk van de situatie kritisch kunt adviseren. Maar ook dat regels en procedures en het produceren van veel managementinformatie niet per definitie tot betere beheersing leidt. Meer ‘softe’ vormen van control, zoals heldere strategieformulering, personeels- en beloningbeleid kunnen soms effectiever zijn als beheersinstrumentarium.

Het is een periode van hard studeren geweest, maar het feit dat je dat met een leuke assertieve groep doet maakt het wel aanzienlijk dragelijker. Het heeft geholpen dat je in de keuken van je medestudenten kunt kijken, van ministeries tot ziekenhuizen. Je leert van andere manieren van aanpak in andere type organisaties. Met de studie krijg je er daarmee gratis en voor niets een interessant en nuttig netwerk bij.”

Meer informatie over de CPC-opleiding