Oog voor de maatschappelijke waardecreatie

Merel, controller bij een grote gemeente -Ik ben werkzaam bij het maatschappelijk domein binnen de gemeente en houd me als controller bezig met het vluchtelingenvraagstuk en onderwijs. Mijn vorige opleiding tot RA was voornamelijk toegespitst op de private sector, in mijn huidige functie heb ik meer behoefte aanMereltestimonialZaanstadpublieke bagage. De CPC opleiding geeft veel kennis en inzicht in de ins & outs van de publieke en non-profitsector en stimuleert je om oog te houden voor maatschappelijke waardecreatie. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die je als controller nodig hebt om aandacht te krijgen voor je adviezen of beleid. Daardoor voel ik me nu steviger in mijn schoenen staan bij interne inhoudelijke discussies en heb ik een betere balans gevonden in de ondersteuning van de organisatie enerzijds en mijn onafhankelijke rol anderzijds.

De opleiding is goed opgezet. Eerst ligt het accent op de publieke economie en de rol van de controller bij public governance. Daarna komen de meer bedrijfseconomische aspecten aan bod in de module Accounting & Information Systems en je sluit af met sturings- en beheersingsprocessen in de dynamiek van de (semi-)publieke sector. Andere cursisten komen uit de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs of de rijksoverheid. Dat vergroot je netwerk en de verschillende invalshoeken vond ik erg inspirerend. De docenten? Je merkt dat het Zijlstra Center een groot netwerk heeft van mensen die hun werk met passie doen en de discussie willen aangaan. Al met al zeer verrijkend. De opleiding vraagt wel tijd die je thuis moet organiseren. De discipline om regelmatig te studeren heeft mij geholpen.”

Meer informatie over de CPC-opleiding 

Terug naar de CPC-testimonnials