Eerste indrukken van de CPC-opleiding


Arjan (31 jaar) volgt de postgraduate opleiding Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center aan de VU, Amsterdam. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als controlling professional bij het shared service center van de Gemeente Den Haag. Hoe vindt hij het om weer in de collegebanken te zitten? In dit interview blikken we met hem terug op de eerste module, en kijken we vooruit naar het nieuwe (studie)jaar.
   

ArjanMeerkerkArjan, vanwaar de keuze voor de CPC-opleiding?

In de afgelopen acht jaar ben ik via Profource werkzaam geweest bij diverse organisaties in de (semi)-publieke sector, zoals de KNAW, ministeries en nu de gemeente Den Haag. De sector trekt mij aan vanwege de focus op het publieke belang en het krachtenveld waarin het zich bevindt. Om als controller in deze sector optimaal te functioneren, is een goedgevulde toolbox onmisbaar, met zowel actuele theoretische kennis en inzichten als praktijkervaringen en competenties. De CPC opleiding is daar bij uitstek de geschikte opleiding voor.

Wat zijn je eerste indrukken nu de eerste module ten einde is?

Enkele steekwoorden die me bij deze vraag te binnen schieten zijn: variatie, actualiteiten, nieuwe inzichten en enthousiasme. In de afgelopen 3 maanden hebben we vooral een goed beeld gekregen van de context waarin we als public controllers functioneren. En hoe we daar een effectieve rol in kunnen spelen. Raymond Gradus geeft op zijn karakteristieke wijze kleur aan het vak Public Sector Economics en legt daarbij telkens de link naar de actualiteit. De gevolgen van de Brexit, de vlaktaks, en moet je huisafval nu storten of verbranden – het zijn hele diverse onderwerpen die aan bod komen.

Het andere vak in deze module is Public Governance, Law & Administration. Hier hebben we een hele range aan (gast)docenten voorbij zien komen. met elk hun eigen perspectief en ervaring. Zo hebben we het gehad over de governance van de semi-publieke sector, waar de laatste jaren nogal wat negatieve publiciteit over naar buiten kwam. Denk alleen maar aan de schandalen rondom de woningcorporaties, de fiasco’s met de megalomane bouw en fusies van scholen, etc. Maar ook de wijze waarop de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar bijvoorbeeld de status en werking van zelfstandige bestuursorganen kwam aan bod. Er is gesproken over vertrouwen, netwerken, stakeholders, van new public management naar public value management… te veel om hier allemaal op te noemen!

Hoe is de samenstelling en dynamiek van de groep? En de relatie met de docenten?

Onze groep bestaat uit circa 20 deelnemers met elk een eigen achtergrond. Dat varieert van woningcorporatie en zorginstelling tot gemeente en ministerie. Ik merk dat we in de afgelopen periode naar elkaar toe zijn gegroeid en veel van elkaar willen leren. ‘Hoe werkt dat in jouw sector?’ en ‘Kun je toelichten hoe dat binnen zo’n politieke omgeving nu van toepassing is?’ en ‘Op welke wijze reageer je daar dan op als controller?’ – zomaar enkele vragen die we tijdens een college of in de pauze aan elkaar stellen. Deze interactie komt ook terug in de gesprekken en discussies die we tijdens de colleges met elkaar en de docent hebben. De docenten spelen daar ook goed op in door ons bewust aan te zetten tot nadenken en onder woorden te brengen hoe de theorie zich verhoudt tot onze eigen praktijk.

Wat verwacht je van het nieuwe (studie)jaar?  

De tentamens uit de eerste module heb ik met een goed positief resultaat afgesloten. Nu weer met nieuwe energie aan de module Accounting & Information Systems beginnen. Daarin komen de meer klassieke onderwerpen aan bod, zoals kostprijsberekening, business cases, AO/IC en informatievoorziening. Gezien alle ontwikkelingen in de ICT en de impact daarvan op publieke organisaties, geeft ook deze module weer veel stof tot nadenken en discussie.

Daarnaast werk je bij het vak Public Controlling ook bewust aan je eigen leervraag en ontwikkeling. In een persoonlijk document leg je vast hoe je als controller functioneert in je eigen organisatie en wat je daarin anders zou willen doen. Aan het eind van de opleiding presenteer je dit document.

Tot slot, heb je nog een leuke anekdote?

Jazeker, tijdens één van de colleges bekeken we een korte aflevering van de Britse komedie Yes, Minister! Volgens Wikipedia “geroemd om hun accurate portret van het landsbestuur”. Zo'n aflevering houdt ook ons als public controllers een spiegel voor over de omgeving waarin we werken en op welke wijze we daar zelf in acteren. Zo’n vleugje humor relativeert dan weer de ernst waarmee we soms ons werk doen.

Meer informatie over de CPC-opleiding 

Terug naar de CPC-testimonnials