Alumnus aan het woord

"Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie"

foto Den Oudsten grootKlaas,controller bij een penitentiaire inrichting - “Voor mij heeft de opleiding veel betekend om de bedrijfsvoering van de gevangenis als bijzondere overheidsinstelling in de vingers te krijgen. Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie, hoe je processen inricht. Maar ook wat het betekent om in een organisatie te werken met een politieke context. Daar is de opleiding bij uitstek op toegesneden.

Alles wat werd aangeboden heb ik in me opgezogen, omdat ik de breedte zo interessant vond. De samenhang van de vakken maakt de opleiding sterk. Voor mijn dagelijkse werk heb ik veel gehad aan vakken als bestuurlijke informatievoorziening en management control. Vooral in het kader van de verantwoording. Daarover leer je heel conceptueel nadenken.

Zelf studeerde ik regelmatig in de avonduren en in het weekend. Een voordeel van deze studie is ook de modulaire inrichting. Tijdens de vakanties ben je gewoon vrij. Daardoor is het goed vol te houden. De afstand naar Amsterdam vond ik geen probleem. De lestijden zijn gunstig en de universiteit is goed bereikbaar met de auto en de trein.

De docenten? Die zijn erg betrokken bij hun vak. En je kunt merken dat ze vanuit hun eigen positie betrokken zijn bij de publieke zaak. Dat helpt om de studie levendig te houden en scherpe discussie te voeren!"

Meer informatie over de CPC-opleiding 

Terug naar de CPC-testimonnials