Opleiding voor bestuurssecretarissen

Bestuurssecretaris: spin in het web

Als bestuurssecretaris heb je een belangrijke rol bij het organiseren van bestuur en besluitvorming binnen jouw organisatie. Je bent de rechterhand van het bestuur en vaak ook secretaris van de raad van toezicht. Dat maakt je een belangrijke schakel tussen het bestuur en de interne organisatie enerzijds, en de externe relaties met belangrijke stakeholders /belanghebbenden anderzijds. Als spil in het organiseren van (politiek) bestuurlijke contacten en het bij elkaar brengen van de juiste partijen ben je vaak de initiërende en daarop sturende functionaris. Om in dit brede krachtenveld te kunnen functioneren, dien je als bestuurssecretaris te beschikken over een breed pakket van kennis en vaardigheden.

Het Zijlstra Center heeft een opleiding ontwikkeld voor bestuurssecretarissen in de publieke en non-profitsector, waarin deze brede benadering centraal staat. Tijdens vijf interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe jij daar persoonlijk invulling aan geeft.

  • Duur: Vier dagen (van 9.00 tot 17.00 uur) en een afsluitende middag
  • Start: Donderdag 6 februari 2020
  • Kosten: € 3.100,- (als onderwijsinstelling zijn we vrijgesteld van btw)

PROGRAMMA

  • Dag 1  Boardroom Dynamics en organisatie-ecologie
  • Dag 2  Veranderkunde en integrated reporting
  • Dag 3  Financieel management en informatiemanagement 
  • Dag 4  Doelgericht beïnvloeden in organisaties
  • Eindpresentaties 
Exacte data volgen spoedig.

Meer informatie en inschrijven

Vraag de brochure aan
Direct inschrijven
Neem voor meer informatie over de opleiding voor Bestuurssecretarissen contact op
hetzijlstracenter@vu.nl
020 – 598 9865