Masterclasses Public Auditing

Diagnose van organisaties

Nieuwe netwerken, sociale media, individualisering, decentralisatie, losse samenwerkingsvormen en informelere omgangsvormen, roep om transparantie: de maatschappelijke context waarin publieke organisaties functioneren verandert in hoog tempo en is complex. Hoe maakt u een goede diagnose van een organisatie in dit dynamische en soms weerbarstige krachtenveld? Hoe versterkt u uw rol en zorgt u voor toegevoegde waarde voor organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, publieke taken en veiligheid? Hoe geeft u die uitdaging vorm?

De auditor als strategisch gesprekspartner
Meetbare gegevens, data, indicatoren en instrumentele stappen alleen zijn niet toereikend voor een waardevol auditproces en diagnose van de organisatie. Dit vraagt aandacht voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces vervult u als auditor een belangrijke rol als strategisch gesprekspartner. 

De masterclasses Public Auditing van het Zijlstra Center bieden u een strategische kijk op auditing en praktische handvatten voor een diagnose van de kwaliteit van organisaties, zodat u een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan de organisatieontwikkeling. In vijf inspirerende bijeenkomsten leert u over de veranderende rol van een public auditor en wat dat betekent voor de eigen praktijk en het handelingsrepertoire van de auditor.

Deelnemers zijn ervaren senior auditoren die met regelmaat werkzaam zijn in of voor een publieke of maatschappelijke organisatie, in de rol van auditor, assesor of reviewer.

Eigen casuïstiek
Tijdens de Masterclasses brengt u uw eigen casuïstiek in. Lezingen en workshops door en met hoogleraren worden afgewisseld met werksessies waarin u gezamenlijk verkent hoe de aangereikte academische kennis en inzichten kunnen bijdragen aan verrijking van uw eigen praktijk en welke nieuwe handelingsperspectieven deze u bieden. U sluit af met een presentatie over een eigen onderwerp of dilemma.

Na afloop van het programma hebt u uw kennis op het gebied van public auditing verdiept, uw competenties versterkt en weet u als public auditor meer betekenis te geven aan de vraagstukken en het handelen van de organisaties waarvoor u werkt. U hebt u ontwikkeld tot waardevol strategisch gesprekspartner voor het bestuur en management van deze organisaties.

  • Duur: 5 bijeenkomsten van 13.00 – 21.00 uur; frequentie iedere 5-6 weken
  • Start: voorjaar 2020
  • Kosten: € 2.975,-­‐   
  • De Masterclasses staan onder leiding van dr. Ronald Stevens die gedurende alle bijeenkomsten als moderator aanwezig zal zijn.


Programma Masterclasses Public Auditing en inschrijven

Vijf Masterclasses voor ervaren auditors
 Aan bod komen vragen als:

  • Hoe komt een divers samengesteld auditteam tot gewaardeerde oordeelsvorming?
  • Welke nieuwe modellen van kijken zijn er en in welke context passen deze verschillende perspectieven?
  • Welke vragen stelt een public auditor? Wanneer is hij van toegevoegde waarde?
Interesse en inschrijven

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Ronald Stevens via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst van het inschrijfformulier, neemt Ronald Stevens contact met u op voor een intakegesprek. U bepaalt daarin gezamenlijk of over en weer de Masterclasses aansluiten op uw vraag. Na dit gesprek ontvangt u een definitieve bevestiging van deelname aan de Masterclasses.