Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein: wat is strategisch partnerschap? (Leergang)

Maak uw ambitie als toezichthouder concreet

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk, hoogleraar Public Governance: “Toezichthouden is een vak en vereist een steeds verdergaande professionalisering, ook in de wijze waarop bestuur en intern toezicht zich tot elkaar verhouden en met elkaar omgaan. Toezichthouden is méér dan ‘op afstand’ controleren of de bestuurder het wel goed doet. Bestuurders hebben toezichthouders nodig die met hen sparren, hen scherp houden.”RienkGoodijk

Strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht
Het Zijlstra Center (VU) heeft een leergang ontwikkeld voor bestuurders en intern toezichthouders van zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het (semi)publieke domein. De nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van governance in het semipublieke domein en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en toezicht, gebaseerd op onderzoek en best practices komen in zes masterclasses aan bod. Met topdocenten van de VU en gastsprekers uit de sector maakt u vervolgens aan de hand van praktijkcases en governance-dilemma’s een vertaling naar uw eigen praktijk. Iedere bijeenkomst is zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie en het uitwisselen van ervaring.

Voor wie?
Deelnemers zijn zowel bestuurders als (intern) toezichthouders uit het (semi)publieke domein die vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid inzichten met elkaar willen delen en mogelijkheden verkennen van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht. De leergang is zowel voor startende als ervaren toezichthouders interessant.

Duur: 6 Masterclasses (op dinsdag, van 13.00 - 20.00u) 
Eerstvolgende startmoment:16 juni 2020
Kosten: € 3.950,-
De leergang staat onder leiding van prof. dr. ir. Rienk Goodijk
DIRECT INSCHRIJVEN

PE logo  Voor toezichthouders bij woningcorporaties staat de leergang voor 36 PE punten geregistreerd bij de Aedes Academy.

     

Programma Bestuur & Toezicht

  1. De actuele ontwikkelingen op het gebied van governance in het (semi-) publieke domein
  2. Boardroom dynamics, leiderschap en gedrag
  3. Besturen van en toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en de risico’s
  4. De informatievoorziening en omgang met belanghebbenden/stakeholders
  5. Vertrouwen, legitimering en verantwoording
  6. Invulling geven aan strategisch partnerschap

DIRECT INSCHRIJVEN voor de leergang Bestuur & Toezicht in het semipublieke domein

Meer informatie 
Vraag de brochure aan.

Neem contact op met het Zijlstra Center:

E hetzijlstracenter@vu.nl
T 020 598 9865