Activiteiten rondom onderzoek naar de inrichting van de controllersfunctie

Momenteel doen wij vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek onder controllers en andere financiële medewerkers van private, publieke en non-profit organisaties naar de inrichting van de controllersfunctie. Hiermee beogen we te inventariseren welke activiteiten controllers in de dagelijkse praktijk verrichten en hoe zij de verschillende rollen die zij vervullen percipiëren. Ook kijken we naar mogelijke determinanten. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat de controllers op concernniveau andere taken uitvoeren dan decentrale controllers. Aangezien budgettering als één van de belangrijkste en ook meest tijdsintensieve activiteiten van de financiële functie wordt gezien, wordt aan dit thema uitgebreid aandacht besteed.

Zoals in de vragenlijst over de controllersfunctie en de aanbiedingsbrief vermeld staat, bieden wij degenen die de vragenlijst hebben ingevuld en geretourneerd de mogelijkheid aan om kosteloos 8 PE-punten te behalen. Daarvoor vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen, zodat wij u kunnen uitnodigen voor deze activiteiten. 

U kunt deelnemen aan de volgende activiteiten:

IMA Congres
Woensdag 1 juni 2016 | 13.00-17.00 uur |Vrije Universiteit Amsterdam | 4 PE-punten
De eerste onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden tijdens de Annual Meeting van de IMA Chapter Amsterdam op woensdagmiddag 1 juni 2016. Dit is een bijzondere meeting omdat de CMA-opleiding aan de VU haar 25-jarig jubileum viert.
U kunt u aanmelden voor het IMA congres door een email te sturen naar cma.feweb@vu.nl

Van Egten lezing:
Donderdag 10 november 2016 |13.00-17.00 uur | Vrije Universiteit Amsterdam | 4 PE-punten
Tijdens de Van Egten lezing 2016 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de inrichting van de controllersfunctie gepresenteerd, waarbij het accent zal liggen op de resultaten binnen het domein van de publieke en non-profit sector. Onderdeel van deze bijeenkomst zijn een plenaire presentatie over het onderzoek en een aansluitend paneldebat over de belangrijkste uitkomsten en implicaties. Tevens is er de mogelijkheid een workshop naar keuze bij te wonen.
U kunt u aanmelden voor de Van Egten lezing door een email te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl

Webinar ‘De controllersfunctie’ | woensdag 15 juni, 12.00-14.00 uur | 2 PE-punten
Voor de beschrijving, zie webinar maandag 6 juni, 20.00-22.00 uur
Aanmelden via a.dijkman@vu.nl 

Webinar ‘Operationele budgettering’ | maandag 20 juni, 12.00-14.00 uur | 2 PE-punten
Tijdens dit webinar komen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor zover deze betrekking hebben op operationele budgetteringssystemen en –processen aan bod. Hierbij zal onder meer worden ingegaan op de functies van operationele budgettering, de wijze waarop budgetten tot stand komen en de haalbaarheid van budgettaire targets. Tevens zal worden gekeken hoe deze zaken samenhangen met de context waarbinnen organisaties opereren. Aan het webinar kunnen maximaal 50 personen deelnemen en er is de mogelijkheid om tijdens de sessie vragen voor te leggen. Na afloop van het webinar worden er een aantal vragen voorgelegd om werkelijke deelname aan het webinar te valideren en hiermee de PE-punten toe te kunnen kennen.
Aanmelden via a.dijkman@vu.nl 

Webinar ‘Operationele budgettering’ | woensdag 29 juni, 20.00-22.00 uur | 2 PE-punten
Voor de beschrijving, zie webinar maandag 20 juni, 12.00-14.00 uur
Aanmelden via a.dijkman@vu.nl 


Veel dank voor uw medewerking! We hopen u op een van de bijeenkomstenen te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Drs. Aagtje Dijkman (projectleider van het onderzoek)
Dr. Tjerk Budding (opleidingsdirecteur van de Postgraduate opleiding voor Certified Public Controllers)
Dr. Martijn Schoute (universitair docent bij de afdeling Accounting)
Drs. Elbert de With (programmamanager van de Postgraduate opleiding voor Certified Management Accountant)

Voor vragen over het onderzoek en de daar omheen georganiseerde activiteiten kunt u contact opnemen met de projectleider, drs. Aagtje Dijkman (a.dijkman@vu.nl, tel. 020 - 59 84707).