Pleidooi voor een begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling

Terwijl er in Haagse kringen stevig wordt doorgetimmerd aan de uitwerking van een nieuw type pensioencontract, hebben pensioenfondsen belang bij tempo.

03-03-2020 | 12:58

Het is nu bijna tien jaar geleden dat een groep wetenschappers op discussieplatform Me Judice opriep tot het snel invoeren van een nieuwe pensioenregeling.

Ook toen al waren de lage rentestand en grote demografische veranderingen aanleiding voor modernisering van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij gaat het niet alleen om een nieuw pensioencontract voor de toekomst, maar ook over de vraag hoe om te gaan met opgebouwde rechten uit het verleden.

Terwijl er in Haagse kringen stevig wordt doorgetimmerd aan de uitwerking van een nieuw type pensioencontract, hebben pensioenfondsen belang bij tempo. Daarbij worden ze gesteund door de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, die niet al te lang kan toestaan dat fondsen die er slecht voorstaan geen kortingsmaatregelen nemen. Zulke maatregelen kunnen worden gecombineerd met de overgang naar een nieuw pensioencontract, maar dan moet dat contract er wel snel komen. De financiële markten en de demografische veranderingen wachten niet. Ondertussen verliezen de burgers het vertrouwen in het pensioenstelsel.

Bron: Fieke van der Lecq, “Pleidooi voor een begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling”, Financieele Dagblad, februari 2020.