Nabestaandenpensioen voortaan zelf regelen past bij groeiende diversiteit

Pensioenen zijn in Nederland geïndividualiseerd. Mensen bouwen pensioenrechten op als individuele werknemer, waarbij geen rekening wordt gehouden met hun leefsituatie.

03-02-2020 | 13:33

Dat is praktisch bij toenemende diversiteit in leefsituaties, zowel tussen mensen als door het leven heen. Bovendien wordt daarmee voorkomen dat werknemers met veel afhankelijke gezinsleden meer uit de gemeenschappelijke pensioenpot ontvangen dan hun collega’s met weinig financieel afhankelijke gezinsleden. De solidariteit tussen collega’s beperkt zich tot het langlevenrisico.


Voor het nabestaandenpensioen geldt een uitzondering. Als pensioenfondsen een nabestaandenpensioen aanbieden, moeten alle werknemers daaraan meebetalen, of ze nu wel of geen partner hebben. In 2017 heeft pensioendenktank Netspar studie gedaan naar het nabestaandenpensioen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen overlijden voor en na pensioendatum. Uiteengezet wordt dat er twee basisprincipes zijn waartussen kan worden gekozen. Het eerste is een duuruitkering, met als doel nabestaanden hun verdere leven van een inkomen te voorzien. Daar hangt een stevig prijskaartje aan. Het tweede principe is een gewenningsuitkering, waarbij het doel is de nabestaande te ondersteunen bij het omschakelen naar een nieuwe fase, met eigen inkomsten uit werk en zo nodig een verhuizing. [...]

Bron: Fieke van der Lecq, “Nabestaandenpensioen voortaan zelf regelen past bij groeiende diversiteit aan leefvormen”, Financieele Dagblad, januari 2020.empty