Rob van Eijbergen deeltijdhoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties

Prof. dr. Rob van Eijbergen is per 1 oktober 2018 aangesteld als deeltijdhoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties. Zijn leerstoel richt zich op de kwaliteit en integriteit van organisaties binnen de context van zowel het (semi-)publieke als private domein.

17-12-2018 | 15:23

RobvanEijbergenHet thema integriteit staat volop in de belangstelling. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire wereld, de onderwijs- en woningbouwsector liggen organisaties onder een vergrootglas en krijgen steeds meer te maken met een samenleving die 'vanaf de achterbank' kritisch meekijkt. De leerstoel ‘Integriteit en kwaliteit van organisaties’ richt zich met onderzoek en onderwijs op de verbinding tussen de praktijk en bestaande en nieuw te ontwikkelen organisatietheorieën en –concepten rondom integriteit en kwaliteit van publiek leiderschap. Daarnaast beoogt de leerstoel door deze thema’s verder en breder op de kaart te zetten bij te dragen aan de maatschappelijke discussie.

De kennis uit het onderzoek zal onder andere terugkomen in de nieuwe leergang ‘De commisaris van Nu’; een programma voor commissarissen en toezichthouders met aandacht voor toezichthouden op zowel de harde kant van een organisatie, als op de morele en ethische aspecten die daarbij komen kijken.

Rob van Eijbergen is verbonden aan het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) waar hij als docent optreedt in verschillende governance en leiderschapsopleidingen en verantwoordelijk is voor de maatwerk-programma’s voor publieke en non-profitorganisaties. Daarnaast is hij hoogleraar aan de School voor Publiek Leiderschap aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika, lid van de tuchtcommissie van de financiële sector en werkzaam als internationaal erkend organisatieadviseur, mediator en executive (team) coach. Hij kijkt zowel naar de individuele ontwikkeling als naar de ontwikkeling van een organisatie als geheel.

Op 12 april zal Rob van Eijbergen zijn inaugurele rede houden, om 15.45 uur precies, in de Aula van de Vrije Universiteit. Als u daar t.z.t. de officiële uitnodiging voor wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl

Neem contact op met het Zijlstra Center voor de brochure over de leergang De Commissaris van Nu. hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865

Meer informatie over het Zijlstra Center