Rapport over intern toezicht in het voortgezet onderwijs

In opdracht van de monitoringcommissie Goed Bestuur van de VO-Raad heeft het Zijlstra Center onderzoek gedaan naar het functioneren van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs (VO).

22-03-2018 | 10:30

Doel van het onderzoek is een actueel ‘sectoraal beeld’ te geven van het functioneren van het intern toezicht in het VO in relatie tot het bestuur. De uitkomsten van het onderzoek dienen als basis voor het gesprek hierover binnen de VO-raad en met toezichthouders.

Uit het onderzoek blijkt dat de governance van VO-instellingen zich gaandeweg in de richting ontwikkelt zoals de governance code in het VO voorschrijft. Verbeteringen zijn vooral te behalen in het feitelijk functioneren en de omgang tussen bestuur en intern toezicht. Bijvoorbeeld de opstelling, het gedrag en de dynamiek binnen en tussen de ‘boards’ en de evaluatie hiervan, ofwel de meer ‘zachte’ aspecten van governance. Het onderling bespreken van de dilemma’s op dit gebied, maar ook de contacten van het intern toezicht met stakeholders en het toezicht hierop zijn belangrijke aandachtspunten vanuit de maatschappelijke functie van het onderwijs. De toegevoegde waarde van het intern toezicht zit voornamelijk in het ‘sparren’, het inhoudelijk debat tussen toezicht en bestuur, zo blijkt uit het onderzoek. Een uitgebreide presentatie van de bevindingen van het onderzoek wordt op 29 maart op het VO congres gegeven door Rienk Goodijk en Clement van der Klooster.

Bekijk het rapport    Bekijk de reactie van de Monitoringcommissie

Meer informatie over de leergang Bestuur & Toezicht o.l.v. Rienk Goodijk

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership