Onderzoek naar impact ICT bij publieke organisaties

De bedrijfsvoering van publieke organisaties is volop in ontwikkeling als gevolg van ontwikkelingen op het vlak van IT. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van big data, maar ook aan het automatiseren van activiteiten zoals het verwerken van facturen. Het Zijlstra Center verricht momenteel onderzoek naar de invloed van IT-ontwikkelingen op de taken van de public controller. Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus Kars Davina.

20-06-2018 | 11:51

Voor het onderzoek wordt op dit moment een nulmeting gedaan die de stand van zaken van IT ontwikkelingen bij publieke organisaties in het algemeen in kaart brengt en die op het vlak van de financiële/controllers functie in het bijzonder. We zijn daarom op zoek naar controllers/financials en IT managers in de publieke sector die de daarvoor ontwikkelde vragenlijst willen invullen.

 

Vragenlijst voor controllers / financials
Vragenlijst voor IT managers

Invullen kost ongeveer 15 minuten. Antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en de rapportage van resultaten zal niet herleidbaar zijn naar individuele organisaties of respondenten. Hartelijk dank alvast voor uw tijd en input. De resultaten van het onderzoek delen we de komende tijd graag met u. Als u op de hoogte gehouden wilt worden, stuurt u dan een mail naar hetzijlstracenter@vu.nl (o.v.v. onderzoek Public Control & IT) of houdt u onze website in de gaten.