Onderzoek naar Burgerparticipatie in Ermelo

Het Zijlstra Center heeft in samenwerking met de gemeente Ermelo onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. Binnen de gemeente Ermelo wordt dit ook wel ‘de netwerkgemeente’ genoemd.

29-09-2017 | 10:34

Onderzocht is wat er voor nodig is en hoe Ermelo invulling geeft aan de netwerkgemeente. Daarmee sluit het onderzoek aan bij eerder onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau (Bekijk ook het artikel van Vinitha Siebers 'Het succes van het proces'). De bevindingen uit het onderzoek in de gemeente Ermelo zijn samengevat in een infographic. 

BurgerparticipatieinErmelo

Bekijk ook Burgerparticipatie en democratie: een onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau

Terug naar Nieuwsberichten

Homepage het Zijlstra Center