Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid?

Op 1 juni jl. presenteerde Rienk Goodijk zijn nieuw verschenen boek over bestuur en intern toezicht in het semipublieke domein: ‘Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid?’

12-06-2017 | 11:15

In het boek lanceert Rienk Goodijk het uitgewerkte concept van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht. Niet de procedurele omgang en de afvinkcultuur, maar het inhoudelijk debat en de strategische positionering staan daarbij centraal. De betere practices laten zien dat een dergelijke omgang tussen bestuur en toezicht, aan de ‘voorkant’ en in betrokkenheid met stakeholders, veel kan opleveren. Rolvastheid verandert in rolbewustzijn. Dat vraagt wijsheid……

Na overhandiging van het boek aan mevrouw Trude Maas gaf de auteur een korte uiteenzetting van de inhoud van het boek. Zijn presentatie is hier te bekijken. Vervolgens ging een panel van deskundigen, bestaande uit Hans van der Molen (CEO van GITP),  Jaap Winter (Bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit), Fieke van der Lecq (deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten aan de VU) en Mark van Vught (hoogleraar psychologie aan de VU) onder leiding van Gerda van Dijk (directeur van het Zijlstra Center, VU) in gesprek over de dynamiek tussen bestuur en toezicht. 

CoverStrategischPartnerschapRienkGoodijkTrudeMaasPanelboekpresentatie


Prof.dr.ir. Rienk Goodijk is sinds 2015 als bijzonder hoogleraar Governance in het semipublieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens senior adviseur op het gebied van bestuur en toezicht bij GITP. 

Meer informatie over de leergang 'Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein' die in oktober  o.l.v. Rienk Goodijk weer van start gaat aan de VU treft u hier.

Het boek is te bestellen via de website van uitgeverij Van Gorcum.

Contact: hetzijlstracenter@vu.nl