Oratie Fieke van der Lecq 'Alles heeft zijn tijd'

Op donderdag 15 juni 2017 heeft Fieke van der Lecq, deeltijdhoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije universiteit Amsterdam, haar oratie 'Alles heeft zijn tijd' gehouden. Zij ging in op de bedreigingen voor pensioenfondsen en financiële instellingen en mogelijke bruikbare innovaties om die tegen te gaan.

13-06-2017 | 15:29

FiekevanderLecqEconomen gebruiken vaak neutrale (logische) tijd in hun modellen, maar de werkelijke tijd is historisch. Daarin is elk moment anders en veranderen kansverdelingen met de tijd. Door naar de kwaliteit van de tijd te kijken, wordt duidelijker welke ontwikkelingen de overlevingskansen van pensioenfondsen en financiële instellingen bedreigen en hoe de evolutionaire selectie kan worden overleefd dankzij tijdige innovaties. Dit zegt Fieke van der Lecq in haar oratie.

De wetenschap kan helpen om duidelijker te maken welke ontwikkelingen de overlevingskansen van pensioenfondsen en financiële instellingen bedreigen en hoe de evolutionaire selectie kan worden overleefd dankzij tijdige innovaties, door ook vanuit historische tijd te werken. Dat vergroot de kans op bruikbare innovaties. In de historische tijd zijn kansen tijdgebonden, dus ook de tijdigheid van de structurele veranderingen is belangrijk. De noodzaak tot hervormingen van het Nederlandse pensioenstelsel neemt toe. Het vertrouwen in pensioenen en financiële diensten is afgenomen en informatietechnologie wordt belangrijker, maar concurreren op de kwaliteit (en ethiek) van de dienstverleningsrelatie wint daardoor aan betekenis.

OratieFieke

Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq is per 1 december 2015 aangesteld als deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten. Haar leeropdracht is de ordening en marktwerking in de pensioensector, een maatschappelijk actueel thema vanwege de diverse (sociaal-)economische vraagstukken betreffende het pensioenstelsel. De leerstoel is gevestigd bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance en Leadership en de vakgroep Finance van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

Download hier de oratie

Meer informatie over de leergang Reflectie op pensioentoezicht (start najaar 2017)

Nadere informatie via Marleen Stieger hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 7986