Gerda van Dijk benoemd tot hoogleraar Publiek Leiderschap

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk is per 1 oktober jl. benoemd tot hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit.

29-11-2016 | 13:59

GerdavanDijk2016In het verlengde van het profileringsthema Governance for Society van de Vrije Universiteit, richt de leerstoel Publiek Leiderschap zich met name op de vraag welk leiderschap nu gevraagd  wordt, gegeven de maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen van deze tijd. Omvang, onderlinge afhankelijkheid en complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken van de 21ste eeuw, op elk niveau, van lokaal tot mondiaal - zoals klimaatverandering, migratie, sociale rechtvaardigheid – en de mogelijk dramatische gevolgen van het niet tijdig anticiperen hierop, hebben geleid tot het inzicht dat ze in samenhang met elkaar beschouwd moeten worden. De complexiteit van deze opgaven vraagt van publieke leiders meer dan ooit een lange termijn perspectief en een meervoudige waardenafweging.
Er is grote behoefte aan academische kennis, inzichten en reflectie die start bij de eigenheid van de (semi-)publieke sector, en het daarbij passende publiek leiderschap. De leerstoel richt zich op de praktijk van leiderschap en leiderschapsontwikkeling binnen die context.  

Gerda van Dijk  is sinds 2013 directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit en tevens hoogleraar Organisatie Ecologie aan de Faculteit Geesteswetenschappen van Tilburg University. Zij is gespecialiseerd  in het functioneren van publieke organisaties als het gaat om strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Zij studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en promoveerde in 1991 aan deze universiteit. Eerder was zij onder andere verbonden aan TiasNimbas Business School, een adviesbureau en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van Dijk vervult binnen de publieke sector diverse functies en rollen: van onderzoeker, adviseur en docent tot leidinggevende en toezichthouder. In haar werk legt zij altijd de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Meer informatie

Publiek Leiderschap is een van de drie hoofdthema’s van het onderwijs en onderzoek van het Zijlstra Center, onderdeel van de  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Zijlstra Center richt zich op overheids- en non-profitorganisaties en wil door wetenschap en praktijk op het gebied van Public Control, Governance & Leadership bij elkaar te brengen, bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie in deze organisaties.

Voor meer informatie over de leerstoel en het thema Publiek Leiderschap kun u contact opnemen met hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865

Meer informatie over de opleiding Publiek Leiderschap

Meer informatie over de Reflectiekamer voor Bestuurders

Meer informatie over de Leadership Quest