De rol van de controller centraal tijdens Van Egtenlezing 2016

De rol van de controller is geëvolueerd van hoeder van het administratieve systeem naar kritisch adviseur van het management. Wat zijn de belangrijkste taken van de controller in de praktijk en in hoeverre worden deze als effectief ervaren? En hoe gaat (en moet) de public controller zich de komende jaren ontwikkelen? De inrichting van de controllersfunctie stond dit jaar centraal tijdens de Van Egtenlezing, georganiseerd door het Zijlstra Center.

17-11-2016 | 12:24

vEgten2016Martijn  vEgten2016Tjerk

Tijdens de Van Egtenlezing 2016 presenteerden dr. Tjerk Budding en dr. Martijn Schoute (beiden werkzaam aan de Vrije Universiteit) de resultaten van een recent gehouden onderzoek naar de controllersfunctie. Het onderzoek laat zien dat er sprake is van een flinke discrepantie: controllers zelf vinden bij veel taken dat het effectiever kan. Bovendien blijken er niet alleen grote verschillen in uitgevoerde taken tussen de private sector en de publieke sector te bestaan, maar ook tussen deelsectoren binnen de publieke sector onderling. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat meer administratieve taken naar de achtergrond zijn verschoven en adviserende taken juist als belangrijk worden gezien. Bekijk de presentatie van Tjerk Budding en Martijn Schoute

vEgten2016panel  vEgten2016Gerda  VEgten2016zaal

Uit de paneldiscussie na afloop, waaraan werd deelgenomen door dr. Ellen van Schoten RA (Algemene Rekenkamer), drs. Henri van Horn RA RC (VRC), drs. Claudia Heger CPC (EICPC) en prof. dr. Frans Roozen (VU Business School), bleek onder andere het belang van vaardigheden op het gebied van data analytics voor de controller in de (nabije) toekomst. Een onderdeel waar ook in de CPC opleiding steeds meer aandacht voor is. 

Meer informatie over het onderzoek via hetzijlstracenter@vu.nl

Voorafgaand aan de plenaire lezing werden diverse workshops rondom het thema aangeboden:

De veranderende rol van de controller sinds decentralisatie schoolgebouwen
            Door prof. dr. Raymond Gradus (VU/het Zijlstra Center)

Burgerparticipatie en democratie op lokaal niveau: wat is er nodig?
            Door dr. René Grotens en Vinitha Siebers MSc (beiden VU/het Zijlstra Center)

Vijf principes voor sturen op maatschappelijke waarde
            Door Clement van der Klooster MA CPC (VU/het Zijlstra Center)

Persoonlijke eigenschappen van de controller
            Door dr. Paul Claes (VU/FEWEB) en dr. Hans ten Rouwelaar (Nyenrode Business Universiteit)

Horizontaal toezicht en Tax Control Framework in de publieke sector
            Door mr. Jaques van Hooij (VU LawAcademy)

Balans tussen control en vertrouwen
            Door dr. Mattheus Wassenaar (VU/het Zijlstra Center)

Bestuur en toezicht in het semipubliek domein
            Door prof. dr. ir. Rienk Goodijk (VU/het Zijlstra Center) 

Open data als instrument van de controller         
           Door Paul Scholte RA, Simon Heijnen MSc en dr. Rabin Neslo (ADR) 

Integrated Reporting in de Publieke Sector
            Door Brigitte de Graaff LLM MSc (VU/FEWEB)

Naar homepage het Zijlstra Center