Burgerparticipatie en democratie: een onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau

Het Zijlstra Center heeft in samenwerking met de gemeente Zeist onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. Onderzocht is wat er nodig is en hoe burgerparticipatie invulling krijgt op lokaal niveau. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de nieuwe praktijken die op lokaal niveau ontstaan. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een geanimeerd filmpje.

08-11-2016 | 16:09

Burgerparticipatie uitdaging en oplossing?

Voor meer informatie over het onderzoek of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met: hetzijlstracenter@vu.nl 

Homepage het Zijlstra Center