Gradus en Budding benoemd in Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Prof dr. Raymond Gradus en dr. Tjerk Budding zijn benoemd in de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid, een commissie die de voor- en nadelen onderzoekt van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en verantwoorden. De adviescommissie staat onder leiding van de secretaris-generaal van het ministerie Financiën.

12-07-2016 | 17:22

Gradus en Budding  zijn beiden verbonden aan de vakgroep Accounting en het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU.

Meer informatie over de Adviescommissie GradusBudding