Ontwikkellab Lokale Participatiedemocratie biedt uitkomst in debat over vluchtelingenopvang

Het Zijlstra Center start in samenwerking met Volutie een Ontwikkellab Lokale Participatiedemocratie. In dit ontwikkellab wordt een succesvolle methode voor interactie tussen gemeenteraad en burgerij toepast en bestudeerd.

29-02-2016 | 9:56

Raadszaal  demonstratie

De overheid heeft vaak moeite het goede gesprek te voeren met haar burgers over nieuwe ontwikkelingen en plannen voor de gemeente. Dit blijkt onder meer uit de recente ophef rond gemeentelijke debatten over de opvang van vluchtelingen. Door een aantal vaste stappen te doorlopen blijken gemeenten echter heel goed in staat om de dialoog met hun burgers aan te gaan. De deelnemende gemeenten sturen op het proces met een duidelijk doel, kader en agenda en geven de burgers het vertrouwen en de ruimte gezamenlijk tot gedragen voorstellen te komen. Met deze innovatieve aanpak verloopt het maatschappelijk debat over de vluchtelingenopvang op een waardige  wijze, worden duurzame oplossingen mogelijk en blijft de positie van de gemeenteraad soeverein overeind.

Binnen het nieuwe Ontwikkellab Lokale Participatiedemocratie wordt deze methode in de praktijk van een aantal gemeenten toegepast en bestudeerd. Doel van het onderzoek is de toepassing duurzaam te verankeren binnen gemeenten, de methode verder te ontwikkelen en te achterhalen hoe de nieuwe benadering bijdraagt aan de revitalisering van de lokale democratie.  

Lees ook het artikel Organiseer de clash van belangen met moed!Debat over vluchtelingenopvang.

Meer informatie?
- Meld u aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op woensdag13 april 15 – 17u op de VU
- Download de brochure
- of neemt u contact op met dr. Pieter M. Veen van het Zijlstra Center p.m.veen@vu.nl / 020 598 9865

www.hetzijlstracenter.nl