Fieke van der Lecq deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten

Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq is per 1 december 2015 aangesteld als deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten. Haar leeropdracht is de ordening en marktwerking in de pensioensector, een maatschappelijk actueel thema vanwege de diverse (sociaal-)economische vraagstukken betreffende het pensioenstelsel. De leerstoel is gevestigd bij het Zijlstra Center en de vakgroep Finance.

11-01-2016 | 16:00

Fieke van der Lecq fotoRondom pensioen regelingen en de organisaties die deze uitvoeren, is marktwerking een tamelijk nieuwe benadering die aan beleidsmatige belangstelling wint. Het onderzoek van Van der Lecq richt zich o.a. op vragen omtrent de consolidatie in de uitvoering van pensioenregelingen, de invloed van nieuwe vehikels en de Europese interne markt op marktverhoudingen, en de mate en vormgeving van regulering van pensioenmarkten. 

Fieke van der Lecq (1966) studeerde algemene economie en bedrijfseconomie, waarna ze promoveerde in de geldtheorie. Sinds 2008 is zij deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten, voorheen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar loopbaan bekleedde zij functies in onderzoek, beleid, bedrijfsleven en media, onder andere als hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten (ESB). Zij is lid van de commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy van de AFM. Sinds 2014 is zij kroonlid van de SER, waar zij o.a. voorzitter is van de werkgroep die een nieuw type pensioenregeling ontwikkelt. Daarnaast vervult zij diverse commissariaten, toezichthoudende posities en adviesfuncties in de financiële sector. 

Naast het onderzoek waar Van der Lecq zich mee bezig houdt, verzorgt zij onderwijs binnen het Duisenberg honours programma van de vakgroep Finance. Voor het Zijlstra Center, dat zich specifiek richt op governance-vraagstukken in de (semi-)publieke sector, gaat zij onder meer een programma ontwikkelen voor pensioenbestuurders en pensioentoezichthouders.

Voor meer informatie over deze benoeming kunt u telefonisch contact opnemen met drs. Marleen Stieger (020-598 98 65).