Reflectiekamer voor bestuurders: nieuwe editie in het najaar van start

In november 2016 gaat de derde editie van de Reflectiekamer voor bestuurders van het Zijlstra Center van start: een vrije ruimte waarin bestuurders als reflective practioners samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. Deze reflectiekamer door en voor bestuurders is geen MBA, geen intervisie en geen training. De reflectiekamer biedt wel de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving.

12-04-2016 | 13:15

De huidige bestuurlijke vraagstukken vragen naast een klassiek instrumentele ‘managementbenadering’ een perspectief dat ruimte biedt voor een meervoudige waardenafweging. Afwegingen die onvergelijkbare waarden als doelmiddel, rationaliteit, identiteit en zingeving mogelijk maken. Daarvoor is het nodig om het gehele menselijke repertoire aan te spreken en in te zetten: het intellect van het verstand, de empathie van het hart en de spirit van de wil, de drijvende kracht achter het handelen, op zowel individueel als collectief niveau. Dan ontstaat er ruimte voor een meervoudige waardenafweging.

ZwaanReflectiekamerVan bestuurders wordt verwacht dat zij vorm en richting geven aan de dagelijkse werkelijkheid. Iedere bestuurder heeft daarbij zijn persoonlijke set aan waarden, normen en organiseerprincipes ontwikkeld. Bovendien speelt de eigen persoonlijkheid en in het verleden opgedane ervaringen die betekenis hebben gekregen daarbij altijd een rol. De wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving vormt een belangrijke richtsnoer voor toekomstig handelen: als een rijke bron maar ook als een cruciale beperking. De vraag die aan de orde komt, is of deze richtsnoeren in alle gevallen adequaat zijn. In gevallen waar het om eenvoudige vraagstukken gaat is ervaringskennis vaak meer dan voldoende om een oplossing te bieden, maar is deze ervaringskennis ook toepasbaar in situaties die nieuw zijn en er nog geen ervaring mee is opgedaan?

Deelnemers aan de refectiekamer voor bestuurders ervaren dat veel functionele organisatievraagstukken uitingen zijn van dieper liggende vraagstukken van onze samenleving. In de reflectiekamer onderzoeken zij hun dagelijkse wekzaamheden en relfecteren daarop. Meer informatie

De reflectiekamer is een samenwerkingsverband van prof. dr. Gerda van Dijk, prof. dr .R. van Eijbergen (het Zijlstra Center, VU) en prof. dr. mr. Leo Witvliet (Instituut Interventie Management). Voor meer informatie over deelname kunt u contact met hen opnemen via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865