Tjerk Budding Academic Director Postgraduate opleiding voor Public Controllers

Tjerk Budding is per 1 september 2015 aangesteld als Academic Director van de Postgraduate opleiding voor Certified Public Controllers (CPC). Als Academic Director is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en draagt hij zorg voor het actueel en innovatief houden van het curriculum.

01-09-2015 | 9:00

fotoTjerkBuddingDr. Tjerk Budding (1973) is al geruime tijd verbonden aan de CPC opleiding, onderdeel van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit, onder meer als hoofddocent Management Financial Accounting. Hij publiceert regelmatig op het gebied van public sector accounting en heeft recentelijk een bijdrage geleverd aan het internationaal veel gebruikte handboek Public Sector Accounting and Auditing in Europe.  Tevens is hij co-editor van het leerboek Public Sector Accounting, dat medio 2014 gepubliceerd is door Routledge en in diverse landen gebruikt wordt voor onderwijs op dit terrein. Hij is actief in diverse internationale netwerken met collega-wetenschappers, onder meer als bestuurslid van het Comparative International Governmental Accounting Research (CIGAR) network. Budding neemt de rol van Academic Director over van Ed Vosselman, hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profit sector. Vosselman blijft betrokken bij de CPC opleiding als verantwoordelijk hoogleraar voor het vak Management Control.

Nieuwe opzet
Vosselman en Budding hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe opzet van het curriculum van de CPC opleiding, aangepast aan het competentie- en beroepsprofiel van de public controller van nu. In samenspraak met docenten van de opleiding en een klankbordgroep bestaande uit professionals uit ‘het public control-veld’ is dit profiel opnieuw in kaart gebracht. De complexe context waarin de public controller werkt vraagt om een breed gekwalificeerde professional die de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Vanuit dat perspectief is een geheel nieuw vak voor de opleiding ontwikkeld: Public Controlling, dat steeds de relatie legt tussen de praktijk en de overige vakken in de opleiding en daarmee de student veel ruimte biedt voor reflectie op de eigen praktijk. Op 8 september a.s. gaat een eerste groep studenten in deze nieuwe opzet van start.

Voor meer informatie over de aanstelling van Tjerk Budding of de Postgraduate opleiding tot Certified Public Controller (CPC) kunt u telefonisch contact opnemen met 020-598 98 65 of per e-mail via hetzijlstracenter@vu.nl