Boekpresentatie Publiek Leiderschap

Onder grote belangstelling is op vrijdag 10 juli jl. op de VU het boek Publiek leiderschap gepresenteerd, een gezamenlijke publicatie van deelnemers aan de Leadership Quest van het Zijlstra Center. Het boek is het resultaat van de verkenning van deze Leadership Quest naar actuele perspectieven op publiek leiderschap.

15-07-2015 | 12:38

Boekpresentatie Publiek Leiderschap Verschoor VermeerNa 4 workshops verzorgd door auteurs en deelnemers aan de Leadership Quest, is in een plenaire sessie het eerste exemplaar aangeboden door prof. dr. Willem Verschoor, decaan van de Faculteit voor Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU aan de heer Peter van der Meer, vice-bestuursvoorzitter van het OLVG ziekenhuis te Amsterdam. Vervolgens is Peter van der Meer ingegaan op de praktijken van publiek leiderschap binnen ziekenhuizen en heeft met veel enthousiasme een aantal eigen lessen uit de praktijk gedeeld. Een heldere illustratie van wat de praktijk en theorie voor elkaar kunnen betekenen.  

In het boek Publiek leiderschap staan vragen centraal als: hoe in een sterk geëconomiseerde samenleving oog te houden voor menselijke waarden? Hoe krijgt leiderschap vorm in ziekenhuizen, woningcorporaties, de Landmacht en gemeenten? Welke rol spelen politiek, ondernemend leiderschap en moreel leiderschap daarbij? 

Boekpresentatie Publiek Leiderschap groepsfoto     BoekPubliekLeiderschapcover

Het boek is te bestellen via de website van Boom Uitgevers Den Haag
Auteurs: Gerda van Dijk, Robert Biemans, Alexandra van 't Geloof - Witte, René Grotens, Ronald Stevens, Wil Peters, Sophia Viet, Henk Bouwmans, Rens van Loon
Eindredactie: Gerda van Dijk en Sophia Viet

De Leadership Quest van het Zijlstra Center is een vrije ruimte waarin academici en practitioners in een academische context onder leiding van prof. dr. Gerda van Dijk (directeur van het Zijlstra Center) bij elkaar komen om door middel van systematisch praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis en inzichten te creëren op het gebied van leiderschap en leiderschapsontwikkeling en deze toegankelijk en publiek te maken. Vanuit nieuwsgierigheid en de behoefte aan inspiratie dagen zij elkaar uit om de eigen praktijk te onderzoeken, met enerzijds grote maatschappelijke uitdagingen en hoge verwachtingen en anderzijds een onderliggende dynamiek die niet te vangen is in de beschikbare managementmodellen.

Voor meer informatie over de Leadership Quest kunt u contact opnemen met Prof. Gerda van Dijk of dr. Karin Lasthuizen via hetzijlstracenter@vu.nl 

logoVUFEWEBhZC