Het Zijlstra Center onderzoekt de macrodoelmatigheid van decentralisaties

Het Zijlstra Center (VU) gaat op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties uitvoeren.

05-02-2015 | 15:28

De kern van het onderzoek is als volgt: decentralisaties betekenen een majeure verschuiving van bevoegdheden waardoor een nieuwe situatie voor bestuurders en gebruikers ontstaat. Een integraal zicht op doelmatigheid van de decentralisaties ontbreekt vooralsnog. Voor dit onderzoek is van belang dat het doelmatigheidsbegrip meervoudig van aard kan zijn: niet alleen zou het per saldo goedkoper kunnen zijn, ook het idee dat het kwalitatief kan verbeteren en in een betere dienstverlening naar burgers zou kunnen resulteren zijn belangrijke aspecten die in dit onderzoek worden meegenomen. Het onderzoek richt zich op decentralisaties die in het verleden plaatsvonden. 

foto Gerda v Ravenzwaaij bij nieuwsbericht 6feb15Op 5 februari jl. is door prof. dr. ir. G. M. (Gerda) van Dijk, directeur van het Zijlstra Center en dr. A. van Ravenzwaaij, hoofd bureau Verkenningen en Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de onderzoeksovereenkomst getekend Het onderzoek zal worden uitgevoerd door prof. dr. R.H.J.M. Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie van de Publieke en Non-profit sector van het Zijlstra Center en tevens verbonden aan de vakgroep accounting van de VU.