Maatschappelijke verankering via Design Thinking

Publieke organisaties zijn er in de kern om maatschappelijke waarde te creëren. Zo vanzelfsprekend als dit klinkt, blijkt het in de praktijk echter niet te zijn.

21-01-2015 | 9:48

De afgelopen decennia hebben veel veranderingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de manier waarop non-profit organisaties naar de omgeving en zichzelf kijken. Naar nu blijkt is bedrijfsmatiger werken niet de oplossing voor alle maatschappelijke vraagstukken, en moet worden gekeken naar een andere vorm van maatschappelijke verankering. Arno Geurtsen en Ans Verstraeten (het Zijlstra Center) laten zien hoe Design Thinking ingezet kan worden om tot een mensgerichte benadering van dienstverlening en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken te komen, rekening houdend met de wensen en eisen, technische mogelijkheden en bedrijfseconomische condities.

Bekijk de presentatie

Arno Geurtsen Ans Verstraeten