Learning Together review opent de praktijk bij jeugdzorgincidenten

Op verzoek van de Stichting Learning Together heeft het Zijlstra Center de evaluatie uitgevoerd van de pilot ter introductie van Learning Together-reviews in Nederland.

31-03-2015 | 16:03

Learning Together reviews (LT reviews) zijn onderzoeken die uitgevoerd worden bij incidenten en vastlopen in complexe situaties in de zorg voor jeugdigen. Uitgangspunt is dat je van incidenten kunt (en zelfs zou moeten) leren en zo kinderen en gezinnen in de toekomst beter kunt helpen en beschermen. De casus wordt onderzocht vanuit het perspectief dat de hulp en bescherming de uitkomst is van een samenwerking van mensen in een systeem van inter- en intra-organisatorische afspraken, van wetten en regelgeving, tradities, gebruiken, reflexen en instrumenten. Het LT review richt zich op dat systeem en de vraag hoe de casus zich heeft kunnen voordoen zoals die zich heeft voorgedaan. Dit systeemperspectief richt zich dus niet op de maker van de fout als een schuldige, maar op het patroon in de samenwerking dat heeft geleid tot het incident, of in ieder geval het incident niet voorkomen heeft. De betrokkenen zijn daarbij getuigen, ervaringsdeskundigen en onderzoekers tegelijkertijd. De review beoogt informatie op te leveren die helpt om het systeem te verbeteren.

De evaluatie is positief over het gebruik van de methodiek, die zowel voor de onderzoekers (reviewers) als voor de betrokkenen bij de casus (reviewees) houvast en structuur biedt en een houding bij de deelnemers creëert waarin men open met elkaar het gesprek kan aangaan. De kracht van de methode is de veiligheid die ervaren wordt om open over de casus te kunnen spreken in al zijn complexe verbindingen. Mensen durven zich ‘bloot’ te geven binnen de beslotenheid van het LT-review. Op deze wijze ‘opent’ een Learning Together review als het ware de complexe praktijk van de zorg voor jeugdigen.

Op grond van de bevindingen in deze evaluatie concludeert de evaluatie dat LT reviews van grote betekenis zijn voor de betrokkenen. In potentie zijn de lessen ook waardevol voor organisaties en professionals die niet betrokken zijn bij het incident. Bovendien vormt het programma een antwoord op de vraag door Van den Berg & Van Yperen (2013) naar een sluitstuk op de kwaliteitszorg. De benadering en het gedachtegoed van LT past hiermee goed bij de transformatie. De Public Value van de LT reviews is daarom van grote betekenis op alle relevante niveaus. De aanbeveling is om gemeenten en/of jeugdzorgregio’s meer te betrekken bij de stap van pilot naar blijvende toepassing van LT reviews in de jeugdzorgpraktijk in Nederland.

 

Bekijk het rapport: Evaluatie Pilot Learning Together: bij jeugdzorgincidenten openen LT-reviews de praktijk

 

Meer informatie bij dr. Pieter Veen (het Zijlstra center) viainfo@hetzijlstracenter.nl