Goos Minderman benoemd in commissie gesubsidieerde rechtsbijstand

Goos Minderman is benoemd tot lid van de commissie die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.

17-02-2015 | 16:00

Goos MindermanDe ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris heeft in afwachting van het eindrapport van de onderzoekscommissie het wetsvoorstel ten aanzien van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand opgeschort.

De commissie zal onderzoek doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand en aanbevelingen doen voor vernieuwing van het stelsel. Dit met het oog op een betere budgettaire beheersbaarheid van het stelsel, waarbij de toegang tot het recht voor minder vermogenden ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

De commissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Mr. A. (Aleid) Wolfsen, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA en oud-burgemeester van Utrecht
  • Vice-voorzitter: Prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling, hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Mr. J.H. (Jeroen) Brouwer, advocaat te Apeldoorn en voormalig Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Mr. C. (Coşkun) Çörüz, directeur Centrum Internationale Kinderontvoering en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA
  • Mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
  • Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards, hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Prof. dr. G.D. (Goos) Minderman, hoogleraar Public Governance & Public Law aan het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam en oud-Eerste Kamerlid voor Groen Links

Meer informatie