De praktijk staat centraal bij het Zijlstra Center

In aanwezigheid van een groot aantal bestuurders, managers, financials, academici, studenten en alumni uit de (semi-)publieke sector vierde het Zijlstra Center afgelopen week het vijfjarig bestaan. Het center, opgericht in 2009, wil bijdragen aan de verbetering van bedrijfsvoering, bestuur en leiderschap van overheden en (semi-)publieke organisaties en daarmee een vinger aan de pols zijn van de praktijk van deze sector.

12-11-2014 | 14:19

foto lustrum 5 jr Gerda zaal

“Vijf jaar na de oprichting heeft het Zijlstra Center zijn bestaansrecht bewezen”, aldus Gerda van Dijk, directeur van het center. “De ambitie om maatschappelijke meerwaarde van publieke organisaties te realiseren en te vergroten en zo bij te dragen aan een beter functionerende samenleving is nog steeds actueel. De opgave is nu om ons onderzoek en onderwijs zo in te richten dat we daarin actueel blijven. Dat betekent dat je de juiste vragen stelt en de juiste mensen bij elkaar brengt, met als uitgangspunt altijd de dagelijkse praktijk van organisaties. We doen dit aan de hand van drie centrale thema’s: Public Control, Public Governance en Public Leadership. Doordat diverse academische disciplines samenwerken op deze thema’s, samen met de decentrale overheden en de (semi-)publieke organisaties, ontstaat een open netwerk, een vrije ruimte waarin kennis bij elkaar komt over de praktijken die uiteindelijk die maatschappelijke waarde moeten realiseren. Academische kennis, die sterk geworteld is in de praktijk.“

De lustrumbijeenkomst werd geopend door Willem Verschoor, decaan van de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfsvoering. Hij toonde zich verheugd over het platform dat het Zijlstra Center biedt waar wetenschap en praktijk elkaar kunnen ontmoeten en verwees naar de manier waarop de VU zich met 'Governance for Society' als een van de speerpunten positioneert.

In zijn toespraak memoreerde Verschoor Caren van Egten, samen met Goos Minderman een van de oprichters van het Zijlstra Center en als hoogleraar Management Control en bestuurlijke informatievoorziening groot voorstander van de combinatie van theorie, onderwijs en praktijk. De bijeenkomst, tevens de Van Egtenlezing 2014, werd benut om bij haar gedachtegoed stil te staan.

Vervolgens gaven Ed Vosselman, Goos Minderman en Gerda van Dijk een blik op wat er de komende tijd van het Zijlstra Center te verwachten valt. Aan de hand van het thema van de lustrumbijeenkomst ‘Grenzeloze Instituties. Van parade naar waarde’ belichtten zij in drie lezingen de centrale thema’s van het Zijlstra Center. Deze lezingen worden gebundeld en zijn op te vragen via info@hetzijlstracenter.nl.


Bundel lustrumbijeenkomst Grenzeloze instituties. Van parade naar waarde

 banner 5 jaar hZC