Veranderlab SRM: Strategisch Risicomanagement is Risicoleiderschap

Woensdag 27 januari hield het Veranderlab Strategisch Risicomanagement haar Slotsymposium met als keynote speaker David Hancock, auteur van ‘Tame, Messy and Wicked Risk Leadership’.

07-02-2014 | 9:09

Het Veranderlab is een project van 11 gemeenten ism met het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement en het het Zijlstra Center met als doel innovatie te plegen in de praktijk van het risicomanagement. De ervaring is dat het huidige risicomanagement vooral dient voor de verantwoording en legitimiteit van het bestuur en de organisatie. Deze elf gemeenten hebben de uitdaging opgepakt om risico’s intern in alle openheid meer bespreekbaar te maken tot op het hoogste ambtelijke niveau. Het Veranderlab heeft in 1,5 jaar tijd in workshops, symposia, cases bij gemeenten en onderzoeksgesprekken met gemeentesecretarissen ervaringen uitgewisseld, praktijken met elkaar gedeeld en kennis over praktijkinnovatie en strategisch risicomanagement ontwikkeld.


Naar aanleiding van de casus Openbaar vervoer in London tijdens de Olympisch Spelen besprak Dr. David Hancock dat risicomanagement bestaat uit de COSO-praktijk omdat de risico’s te overzien zijn voor een project waar de doelstellingen en middelen zijn toegekend. Dit kan wel gecompliceerd zijn, maar dat is niet complex. Maar om op een hoger niveau te bepalen welke projecten nodig zijn met bijbehorende doelstellingen en middelen en mensen dat is afhankelijk van vele partijen, belangen en gedrag en dat is een complex vraagstuk en dat vraagt risk leadership.

Prof. dr. Ed Vosselman en dr. Pieter Veen vervolgden met het wetenschappelijk perspectief op het Veranderlab. Het idee van het Veranderlab is te experimenteren in plaats van te ontwerpen en te implementeren. De bevindingen werden gepresenteerd en de conclusie luidde dat het strategisch managen van risico’s gaat over het openen van wat verborgen is. Soms gaat het over zaken die iedereen wel weet maar niet noemt, soms zaken die tussen directeur en controller blijven, soms zaken die iemand voor zichzelf houdt. Angst voor openheid over mogelijke fouten en vergissingen is menselijk en daarmee onvermijdelijk maar er bewust van zijn kan helpen bij voldoende veiligheid. RisicoControl is voor afdichten, regelen, beheersen, als een pleister op de wond die risico heet en SRM en risicoleiderschap is gericht op openen, prikkelen en stimuleren als een zintuig of open zenuw.

Meer informatie?
De eindrapportage van het veranderlab “Risicomanagement niet als pleister maar als open zenuw” is op te vragen bij dr. Pieter Veen (P.M.veen@vu.nl). Hij kan u ook informeren over de mogelijkheden om met uw organisatie deel te nemen aan het veranderlab SRM.