Staatsecretaris van Rijn (VWS) per videoboodschap bij symposium Decentralisatie Jeugdzorg

In 2012 is het Zijlstra Center in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) het Veranderlab Strategisch Risicomanagement gestart. Woensdag 13 maart j.l. werd een symposium voor de deelnemers georganiseerd met als thema de decentralisatie jeugdzorg. Staatsecretaris van Rijn (VWS) sprak de deelnemers per videoboodschap toe.

15-03-2013 | 14:29

 

In samenwerking met elf gemeenten (waarvan negen 100.000+) en het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) is het Zijlstra Center het Veranderlab Strategisch Risicomanagement gestart. Dit Veranderlab heeft tot doel de gemeenten te ondersteunen en te bestuderen bij de vorming van hun praktijk van discourse op de MT-tafel over complexe problematiek en risico’s als antwoord op te gemakkelijke oplossingen.

Het Veranderlab organiseerde op 13 maart j.l. een symposium met als thema de decentralisatie jeugdzorg. De decentralisafoto symbosium Veranderlab mrt 2013tie jeugdzorg is een operatie die van grote maatschappelijke betekenis is voor de gemeenten en natuurlijk financieel van groot belang. Bovendien zijn er vele organisaties betrokken en moeten gemeenten hierin hun positie bepalen. Er is een hoge graad aan complexiteit en keuzes zijn onvermijdelijk. Het symposium ging in op de vraag: hoe krijg je in zo’n situatie de relevante dilemma’s in beeld? Staatssecretaris van Rijn (VWS) onderstreepte in een videoboodschap het alarm van het Veranderlab van het Zijlstra Center voor de jeugdzorg. Hij riep de deelnemers op om de discussie aan te gaan met elkaar binnen de gemeente, met andere gemeenten, maar ook met de instellingen en cliënten van de jeugdzorginstellingen om de risico’s op tafel te krijgen zodat het risicobewustzijn toeneemt en zo veel mogelijk risico’s worden aangepakt. 

Lees hier het verslag van het symposium