Goos Minderman benoemd in de Commissie Governance, Risk and Compliance van NBA

De NBA (de nieuwe beroepsorganisatie van accountants in Nederland) heeft Goos Minderman benoemd tot lid van de commissie GRC.

19-02-2013 | 16:46

Minderman is hoogleraar Public Governance aan de VU en directeur van het Zijlstra Center van de VU. Hij neemt in de commissie de portefeuille Non-profitorganisaties voor zijn rekening.

De commissie richt zich op onderwerpen met betrekking tot governance, risk & compliance en kan bepaalde onderwerpen in werkgroepen uit laten werken middels onderzoeken, debatbijeenkomsten en publicaties. Tevens werkt de commissie samen met universiteiten en partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving, Eumedion en het Financieel Dagblad in het kader van de FD Henri Sijthoff Prijs. Hierbij vindt vooraf afstemming plaats met de ledengroep besturen, het Adviescollege Beroepsreglementering en de andere NBA.
 
Daarnaast verricht de commissie onderzoek naar de mogelijkheden van een Governance Code voor niet beursgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven. In diverse andere landen (waaronder België) bestaan dergelijke vrijwillig na te leven codes al. Ook gaat de commissie na op welke wijze de accountant een rol speelt bij governance codes in de non profit sfeer (Gezondheidszorg, Onderwijs, Woningcorporaties enz.).