Uitvoering op afstand?: Verslag van seminar over governance bij ZBO's

Het kabinet stuurt aan op meer departementale controle op de zbo’s, maar wat voor voordelen brengt dat met zich mee?

03-06-2013 | 11:23

Op het seminar 'Uitvoering op afstand?' dat op 8 mei j.l. werd georganiseerd door het Zijlstra Center (VU) en de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) stond deze vraag centraal. Verschillende sprekers gingen in op het voornemen van het kabinet om het aantal zbo's (zelfstandige bestuursorganen) drastisch te beperken, danwel de uitvoering van publieke taken uit te besteden of over te laten aan agentschappen. Als zbo’s toch gehandhaafd zouden blijven, zou deze bestuursvorm zich moeten beperken tot het bestuur van de organisatie.

Lees het uitgebreide verslag van het seminar.