Nieuwe uitgave in de Zijlstra reeks: De school in transitie

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit) verkent met een voorhoedegroep scholen hoe een school maatschappelijke meerwaarde kan creëren. In een driejarig traject worden de praktijken en keuzes van de voorhoedegroep geanalyseerd en de voortgang van de individuele scholen geëvalueerd. De nieuwste uitgave in de Zijlstra reeks ‘De school in transitie. Maatschappelijke waardecreatie door bundelen van krachten en onderhandelen’ behandelt de resultaten van de eerste fase van dit traject.

06-05-2013 | 11:59

Zijlstrareeks 11Scholen in Nederland staan voor een grote uitdaging. Van hen wordt gevraagd om ‘goed onderwijs’ te bieden en zich daarover te verantwoorden. Zij moeten afwegen wat leerlingen nodig hebben in de moderne samenleving en welke kennis en vaardigheden de hedendaagse arbeidsmarkt van hen vraagt. Echter, deze behoeften hebben  te maken met zaken die veel verder reiken dan de verantwoordelijkheid en capaciteiten van de school.

Scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben zich verenigd in een voorhoedegroep die alternatieve manieren onderzoekt en ontwikkelt om tegemoet te komen aan deze veelzijdige behoeften. Zij doen dit door krachten te bundelen binnen en buiten de school, met leerlingen, ouders, professionals en maatschappelijke partners. Schooldirecteuren, professionals, ouders en maatschappelijke partners uit de voorhoedegroep zijn ondervraagd om een goed beeld te krijgen van hoe de voorhoedegroep invulling geeft aan haar maatschappelijke opdracht en hoe zij meerwaarde creëert.

De resultaten laten zien dat scholen en belanghebbenden verschillende beelden hebben over de meerwaardecreatie van de school. Alle betrokkenen delen echter de ambitie: de krachten bundelen om gezamenlijk in lokale behoeften te kunnen voorzien. De scholen (en belanghebbenden) dienen nieuwe strategieën te verkennen en toe te passen, waarbij meer ruimte is voor intensieve dialoog, onderhandeling en samenwerking met belanghebbenden bij het bepalen van prioritaire lokale behoeften en het afwegen en ontwikkelen van aanbod dat daarop aansluit.

Meer lezen? U kunt deze publicatie voor € 15,- (excl. BTW) bestellen via info@hetzijlstracenter.nl o.v.v. Zijlstrareeks 11 en uw (factuur-)adres.

 

Het Zijlstra Center levert door academische vorming en onderzoek een bijdrage aan de verbetering van bedrijfsvoering en bestuur van overheden en maatschappelijke organisaties, om zo hun maatschappelijke meerwaarde aantoonbaar te maken en te vergroten.