Nieuwe uitgave in de Zijlstra reeks: De corporatie in transitie

Een voorhoedegroep woningcorporaties kiest een vernieuwde aanpak als het gaat om het creeëren van maatschappelijke meerwaarde en het zichtbaar maken daarvan. In 'De corporatie in transitie. Maatschappelijke meerwaarde en nieuwe ruimte in tijden van krapte' worden de eerste resultaten beschreven van het onderzoek dat het Zijlstra Center hiernaar uitvoert.

03-04-2013 | 11:36

Cover de corporatie in transitie afbeeldingDe woningcorporaties in Nederland staan voor een grote uitdaging. De verhoudingen tussen overheid en de sector zijn in de laatste decennia drastisch veranderd en ook nu weer aan ingrijpende verandering onderhevig. De veranderende rollen en verantwoordelijkheden van de woningcorporatie zijn echter niet eenduidig. Enerzijds zijn deze gericht op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte (sociale woningbouw), anderzijds op het creëren van leefbaarheid in de wijken. Echter, de maatschappelijke waarde van de activiteiten en praktijken van de woningcorporaties worden regelmatig publiekelijk in twijfel getrokken en hevig bediscussieerd.

Een zestal woningcorporaties heeft als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen besloten om een voorhoedegroep te vormen die zich richt op de vraag ‘Hoe kan de woningcorporatie maatschappelijke meerwaarde creëren en zichtbaar maken?’. Het beantwoorden en in de praktijk brengen van de vraag omvat een veranderingstraject dat tevens object van onderzoek is van het Zijlstra Center. Aan de hand van een afwegingskader voor maatschappelijke meerwaarde is een monitor uitgevoerd. Middels interviews, enquêtes en praktische casestudies zijn managers, professionals en externe stakeholders ondervraagd om een goed beeld te krijgen van hoe de deelnemende corporaties invulling geven aan hun maatschappelijke opdracht en hoe zij meerwaarde creëren.

Meer lezen? U kunt deze publicatie voor € 15,- (excl. BTW) bestellen via info@hetzijlstracenter.nl o.v.v. Zijlstrareeks 10 en uw (factuur-)adres.