Ed Vosselman winnaar Outstanding Paper Award 2012 QRAM

Professor Ed Vosselman heeft samen met co-auteur professor Jeltje van der Meer-Kooistra (RUG) de Outstanding Paper Award 2012 van het Emerald tijdschrift QRAM ontvangen.

21-05-2013 | 9:37

Vosselman en Van der Meer-Kooistra ontvingen de award voor het paper "Research paradigms, theoretical pluralism and the practical relevance of Ed Vosselmanmanagement accounting knowledge", over de wenselijkheid van theoretisch pluralisme en paradigma diversiteit in management accounting onderzoek. Ed Vosselman is hoogleraar Management Control van de publieke sector bij het Zijlstra Center en hoogleraar Accounting bij de vakgroep Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit. 

Het Zijlstra Center levert door academische vorming en onderzoek een bijdrage aan de verbetering van bedrijfsvoering en bestuur van overheden en maatschappelijke organisaties, om zo hun maatschappelijke meerwaarde aantoonbaar te maken en te vergroten. Het onderzoek van het Zijlstra Center richt zich in het bijzonder op veranderingen in governance en control in de publieke sector. Het onderzoek beoogt om de veranderingen in governance en control in specifieke organisaties te beschrijven, te duiden en te helpen ontwikkelen. Daarmee wil het Center een belangrijke speler zijn als het gaat om  innovatie in de governance en het management van de publieke sector. Het paper van Vosselman en Van der Meer-Kooistra sluit aan op die benadering.