Nieuwe uitgave Toegang tot de Collectieve Sector

Deze maand verscheen de volledig herziene en bewerkte herdruk van Toegang tot de Collectieve Sector (SDU) van de auteurs Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie van de Publieke Sector aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit, en Jan Donders (Rijksacademie).

07-12-2012 | 14:37

cover Toegang Collectieve SectorDit handboek wordt ondermeer intensief gebruikt voor de Public Controllers-opleiding (CPC) van het Zijlstra Center (Vrije Universiteit) en voor cursussen aan de Rijksacademie en de BOFEB te Den Haag.  De nieuwe uitgave vormt een volledig herziene en bewerkte versie van een eerdere versie uit 2007 en biedt een overzicht van de Nederlandse overheidsfinanciën.

De beide auteurs hebben de nieuwe uitgave aan Ton Annink, de secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden.


Ton Annink ontvangt boek