Het Zijlstra Center start onderzoeksproject ambities toezichthouders

Met een serie rondetafelgesprekken met zo’n veertig toonaangevende toezichthouders start het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit in januari 2013 een onderzoeksproject naar het ambitieniveau van toezichthouders in het (semi)publieke domein. In plaats van risicomijdend gedrag zouden toezichthouders veel meer professionele ambitie aan de dag moeten leggen, een belangrijke impuls om de kwaliteit van het toezicht op het gebied van onderwijs, zorg en wonen te verbeteren.

20-12-2012 | 10:39

Het Zijlstra Center is gespecialiseerd in het onderzoeken en begeleiden van organisaties in de non-profitsector die hun bestuur en bedrijfsvoering willen verbeteren. Het interne toezicht is daarbij nadrukkelijk in beeld. Na twee publicaties onder de titel ‘Waar is de raad van toezicht?’ start het onderzoekscentrum nu met een nieuw, interactief onderzoek. In januari 2013 vinden zes rondetafelgesprekken plaats waarbij toezichthouders uit de non-profitsector uitgenodigd worden om dilemma’s in het toezicht te bespreken. Centrale vragen daarbij zijn: hoever willen en kunnen toezichthouders gaan? Waarop zijn zij aanspreekbaar en waarvoor accepteren zij aansprakelijkheid? Welk gedrag en welke attitude is daarbij nodig en hoe gaan ze dat in de praktijk realiseren?

Ambitie vervult volgens het Zijlstra Center een belangrijke sleutelrol om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Met het benoemen van het gewenste ambitieniveau kunnen toezichthouders ook veel gerichter aan hun verdere professionalisering werken. De uitkomsten die in medio 2013 worden verwacht vormen geen nieuwe governance- of gedragscode, maar een soort consensus over wat er verwacht mag worden dat toezichthouders wel doen en niet doen.

Het interne toezicht van non-profitorganisaties staat sinds een aantal affaires onder toenemende politieke en maatschappelijke druk. Het vertrouwen is op een dieptepunt. Goos Minderman, hoogleraar bij het Zijlstra Center: 'Als het middenveld van woningcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen er niet in slaagt de kwaliteitsverbetering van het toezicht een flinke boost te geven, zal de overheid het toezicht weer naar zich toetrekken met gedetailleerde regelgeving. Er is ook geen duidelijk alternatief in de markt. Dus we zullen wel moeten!’

Er zijn nog enkele (kosteloze) plaatsen aan de rondetafelgesprekken beschikbaar voor toezichthouders uit de sectoren wonen en zorg. Info en aanmelding: www.ambitieustoezicht.nl 

In dit onderzoek werkt het Zijlstra Center nauw samen met de verenigingen van toezichthouders VTOI (onderwijs), VTZ (zorg), VTW (wonen), het NKCC en het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement.

het zijlstra center