Van Egten-lezing en masterclasses succesvol

We kunnen terugkijken op een mooie eerste Van Egtenlezing en succesvolle masterclasses op 8 december 2011.

04-01-2012 | 15:44

Prof. dr. Ed Vosselman, onlangs benoemd tot hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profitsector, heeft met het uitspreken van zijn oratie zijn ambt aanvaard. De oratie, die tevens de eerste Van Egten-lezing was, had als titel: Rekenschap en management control in publiek management: hoofdweg, dwaalweg en uitweg.

Het was een inspirerende dag! 

Van Egten lezing 2011 I

Van Egten lezing 2011 II