Ed Vosselman benoemd tot hoogleraar Management Control

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft Prof. dr. E.G.J. (Ed) Vosselman per 1 september 2011 benoemd tot hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profitsector.

26-09-2011 | 11:36

Deze leerstoel is verbonden aan het Zijlstra Center, faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU.

Ed Vosselman heeft zeer uitgebreide onderzoeks- en onderwijservaring en is sinds oktober 2005 hoogleraar Accounting, in het bijzonder management accounting en control, aan de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tot dat moment was hij vanaf maart 1997 hoogleraar bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Voor zijn benoeming tot hoogleraar was hij universitair (hoofd)docent bij de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Technologie Management.

Zijn onderzoek beweegt zich op de terreinen ‘performance management’ en ‘accounting en control in uitbestedingsrelaties’. Bij het Zijlstra Center zal hij zich in het bijzonder richten op de ontwikkeling van management control  bij maatschappelijke ondernemingen in het middenveld en de verschillende overheidsinstanties. In het kader van de maatschappelijke functie van deze organisaties/instanties wordt expliciet aandacht besteed aan het vraagstuk hoe interne sturing van organisaties kan bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. Daarbij is ook aandacht voor de controlvraagstukken tussen organisaties.

Het bestuur van het Zijlstra Center is zeer verguld met de benoeming en ziet Vosselman als een waardig opvolger van zijn voorganger, Caren van Egten, die van 1997 tot 2010 deze leerstoel bekleedde.

Op donderdag 8 december, om 15.45 uur precies in de aula van de Vrije Universiteit, hoopt professor Vosselman zijn oratie uit te spreken. De oratie, die tevens de eerste Van Egten-lezing van het Zijlstra Center zal zijn, heeft als titel Rekenschap en management control in de publieke sector: hoofdweg, dwaalweg en uitweg.

Het Zijlstra Center levert door academische vorming en onderzoek een bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsvoering van overheden en maatschappelijke organisaties om op die wijze maatschappelijke meerwaarde te creëren.