Eerste Lustrumfeest

Op 10 januari 2008 vond het eerste Lustrumfeest plaats naar aanleiding van het afstuderen van de vijfde cohort aan de Postgraduate opleiding tot controller in de publieke en non-profitsector van de Vrije Universiteit Amsterdam.

10-01-2008 | 16:32

Tijdens een zeer geslaagd symposium, dat als thema had ‘de maatschappelijke waarde van de public controller', traden mr. R. Bekker (programma-SG voor de vernieuwing van de Rijksdienst), drs. G. Zalm (oud-minister van Financiën) en prof.dr. N.P. Mol (Universiteit Twente), als sprekers op.

Aan Gerrit Zalm en mr. Cees Rutten (lid van het college van Bestuur van de VU), werd ter gelegenheid van dit lustrum, het eerste exemplaar van het boek ‘De waarde van de public controller: een mirror of excellence' aangeboden.

Klik hier voor een foto-impressie

Openingsspeech (pdf)