Voor wie?

De opleiding richt zich op de gedreven professional werkzaam als onder andere lijnmanager, (interim)manager, interne-externe consultant, programma- projectmanager, staffunctionaris, adviseur of als specialist met verandermanagement als eerste of tweede ‘beroep’ en die in de  dagelijkse beroepspraktijk te maken heeft met complexe situaties van verandering.  Professionals die zich verder willen bekwamen en hun kennis willen aanscherpen en dat bij voorkeur doen met de best beschikbare kennis, materialen en gereedschappen en in het gezelschap van andere gedreven professionals. De opleiding leidt op tot veranderkundige professionals die complexe vraagstukken kunnen oplossen middels toepassing van multidisciplinaire wetenschappelijke kennis, methodologie en de 'evidence-based management'-methode. 

Deelnemers zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en werkzaam in zeer diverse branches, zowel profit als non-profit.

De opleiding leidt studenten op tot allround veranderkundigen die in staat zijn complexe en multidisciplinaire vraagstukken op te lossen binnen hun eigen beroepspraktijk. Het aanleren en verdiepen van een meer wetenschappelijke houding en werkwijze is hierbij van groot belang. Uit talrijk onderzoek blijkt namelijk hoezeer het falen van (slecht uitgevoerde) veranderingen in organisaties onnodig geld, tijd en motivatie kost. De wetenschap biedt handvatten bij het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken en het vinden van betrouwbare oplossingsrichtingen. De opleiding draagt er derhalve aan bij dat complexe verandertrajecten professioneel, betrouwbaar en succesvol kunnen worden begeleid en afgerond.

De opleiding stimuleert om het wetenschappelijke vakgebied en de methodologie die wordt gehanteerd, te operationaliseren in de praktijk. De opleiding baseert zich hierbij op behoeften en vraagstukken uit die praktijk, op actueel wetenschappelijk onderzoek en literatuur. Er wordt steeds een verbinding gelegd tussen het vak en de praktijk, onder meer door cases en eigen praktijksituaties te behandelen. De studenten worden zo gedwongen om een vertaalslag te maken van denken.

In het vakblad Management en Consulting leest u een interview met Prof. dr. mr. Steven ten Have, programmadirecteur, en Wim Kouwenhoven, oud deelnemer van zowel de Basisopleiding Verandermanagement als de parttime masteropleiding.