Toelatingscriteria - premaster - aanmeldingsproces

Kandidaten aan de parttime MSc Verandermanagement worden toegelaten op basis van de volgende criteria: 

  • Vooropleidingsniveau: een diploma van een geaccrediteerde WO-masteropleiding in een economische, bedrijfskundige, technische of sociale discipline.

  • Werkervaring:  tenminste drie jaar relevante werkervaring.

Kandidaten die aan beide criteria voldoen zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de MSc Verandermanagement. 

Deficiëntie in werkervaring

Kandidaten die niet beschikken over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een voor het vakgebied relevante functie, zijn niet toelaatbaar. Deze werkervaring is noodzakelijk om voldoende praktijkervaring, -kennis en –referentie te hebben opgebouwd, nodig om te kunnen deelnemen aan de voor de opleiding kenmerkende inspanningen, discussies en opdrachten op het snijvlak van ‘science’ en ‘practice’.

Deficiëntie in vooropleidingsniveau

Kandidaten die beschikken over een diploma van een geaccrediteerde HBO- bacheloropleiding in een economische, bedrijfskundige, technische of sociale discipline zijn deficiënt en alleen toelaatbaar na het voltooien van het pre-masterprogramma. 

Kandidaten met een diploma van een geaccrediteerde WO-bacheloropleiding in de eerder  genoemde disciplines of een diploma WO–master Rechten zullen minimaal het pre-masteronderdeel Methoden en Technieken moeten compenseren.

Pre-masterprogramma

Het complete pre-masterprogramma bestaat uit drie onderdelen, totaal 23 EC. Alle onderdelen dienen succesvol afgerond te zijn voordat de MSc VM van start gaat. 

  1. Disciplinevakken Strategie, Organisatie en Verandering en Leiderschap & Gedrag (3 x 3 EC) - twee routes mogelijk: via zelfstudie of via de basisopleiding Verandermanagement. 
  2. Methoden & Technieken en e-learning statiestiek, zelfstudie (8 EC) 
  3. Pre-masterpaper, zelfstudie/begeleidingsuren (6 EC)

Intakegesprek - aanmeldingsformulier

De opleiding start één keer per collegejaar. In collegejaar 2019-2020 zal de opleiding van start gaan in september 2019. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor de pt MSc VM na een intakegesprek met het programmamanagement. De intake is vooral bedoeld om te kijken of de opleidingswensen van de kandidaat aansluiten bij het aanbod van de opleiding. Tevens wordt tijdens het intakegesprek vastgesteld welke onderdelen van de premaster mogelijk van toepassing zijn.

Na een positieve intake (en succesvolle afronding van de pre-master) kan men zich aanmelden voor de opleiding middels het aanmeldingsformulier. 

Voor nadere informatie over de premaster of het inplannen van een intake kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat.