Collegegeld en tijdsinvestering

Collegegeld

Het collegegeld voor de totale opleiding bedraagt € 29.400,- (collegejaar 2019-2020). Dit bedrag wordt in drie jaarlijkse termijnen van €9.800,- gefactureerd (1e  termijn collegejaar 2019-2020, 2e termijn collegejaar 2020-2021, 3e termijn collegejaar 2021-2022). Voor het collegegeld wordt door de onderwijsinstelling geen btw in rekening gebracht.

Het collegegeld is inclusief verplichte literatuur (boeken en artikelen via de digitale leeromgeving), examens, begeleiding/supervisie, toegang digitale leeromgeving Canvas en universiteitsbibliotheek en training academisch schrijven door Taalcentrum VU en exclusief arrangementskosten (verzorging en overnachtingen leslocatie). 

De arrangementskosten bedragen ca €5.500,- (excl. btw van externe locatie). Het arrangement bestaat uit 11x een driedaags verblijf met verzorging inclusief diner en overnachting op een externe locatie, tijdens Module 1 t/m 4. Aangevuld door arrangementen en verblijf tijdens colleges op de VU (geen diner en overnachting). 

Indien de opleiding na drie jaar (nominale studietijd 2,5 jaar plus half jaar uitloop) nog niet is afgerond, dan wordt voor elk volgend collegejaar € 2.000,-- in rekening gebracht.

Kandidaten die doorstromen vanuit de Basisopleiding Verandermanagement  ontvangen 10% korting op het collegegeld van de MSc Verandermanagement (€2.940,--).

Tijdsinvestering

De opleiding duurt nominaal 2 jaar. De totale studiebelasting is 60EC, gemiddelde tijd te besteden aan studie is ca 15-20 uur per week. 

Module 1 en 2 zijn opgebouwd uit tweedaagse seminars van donderdagochtend tot en met vrijdagmiddag. De groep verblijft tijdens de seminars op een externe locatie (inclusief overnachting).

De landelijke schoolvakanties zijn altijd collegevrij. Er is veel aandacht voor de studeerbaarheid van het programma, vrijwel alle studenten combineren de opleiding met een full-time baan. 

Kosten Pre-master

 • Disciplinevakken – via zelfstudie 
  - Strategie                        €250,-                          
  - Organisatie                     €250,-                       
  - Leiderschap & Gedrag     €250,-        
 • Disciplinevakken via de Basisopleiding Verandermanagement  
 • Methoden & Technieken en e-learning statiestiek €250,--
 • Pre-masterpaper €750,--

Levenlanglerenkrediet en studiekostenaftrek

Vanaf september 2017 is het mogelijk om geld te lenen voor een opleiding bij de overheid. Dit heet het Levenlanglerenkrediet (LLLK). Deze regeling biedt aantrekkelijke mogelijkheden. Op de website van DUO  staan de voorwaarden.

Voor de regels rondom studiekostenaftrek raadpleeg de Belastingdienst

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 • Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
 • Annulering van de inschrijving vóór aanvang van de opleiding, geeft recht op restitutie van de reeds betaalde termijnen aan collegegeld, minus een bedrag van €500,- voor administratieve en organisatorische kosten.
 • Wie na aanvang van de opleiding wil annuleren is het volledige collegegeld verschuldigd. De opleiding zal op moment dat de schriftelijke annulering is ontvangen de resterende termijnen in rekening brengen.
 • Annuleren van accommodatie en verblijf dient te gebeuren conform voorwaarden accommodatie.