Admission Requirements & Applications

Toelatingseisen en aanmelden

Toelatingscriteria
Om in aanmerking te komen voor deelname aan het parttime PhD-programma moeten deelnemers beschikken over:

  • Een internationaal erkend MSc- of gelijkwaardig diploma
  • Een uitstekende beheersing van geschreven en gesproken Engels (gecertificeerd door een officiële Engelse taaltoets IELTS of TOEFL, of een diploma van een Engels onderwezen programma)
  • Ten minste 16 uur per week om te besteden aan onderzoek en voorbereiding voor de modules

Aanmeldprocedure
U kunt zich aanmelden voor deelname aan het parttime-PhD-programma door vóór 1 december 2017 de volgende documenten op te sturen aan programmacoördinator Niki Konijn (n.m.konijn@vu.nl).

  • Een beschrijving van het beoogde onderwerp van uw onderzoek, met inbegrip van probleemstelling en een potentiële onderzoeksmethodologie (maximaal 2000 woorden)
  • Een CV met volledige contactgegevens
  • Een kopie van uw academische diploma('s). Een MSc-diploma of gelijkwaardig is vereist
  • Een kopie van een geldig paspoort (indien van toepassing aangevuld met een verblijfsvergunning)*

Uiterste aanmelddatum
De uiterste aanmelddatum voor deelname aan het programma in 2018 is 1 december 2017. Kandidaten die zich na de uiterste aanmelddatum willen aanmelden wordt geadviseerd om contact op te nemen met Niki Konijn (n.m.konijn@vu.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

*Aangezien dit een part-time programma betreft, is ABRI niet in staat om een Schengenvisum te organiseren voor visumplichtige deelnemers.