Staf

Staf

Programmaleider is drs. Mieke Reidinga. Drs. Martijn Vroemen treedt op als docent over werken met teams in workshop 1 een 5 en is supervisiebegeleider. Prof. dr. Yvonne Burger zal in workshop 3 en 5 ingaan op corporate governance en spanningen aan de top en is daarnaast supervisiebegeleider. Dr. Arend Ardon zal als gastdocent optreden in workshop 2 over systeemdynamica. Drs. Oscar David zal in workshop 3 ingaan op het thema macht en het werken met organisatieopstellingen, daarnaast treedt hij op als supervisiebegeleider. Dr. Saskia de Maat is gastdocent in workshop 4 over het psychodynamisch perspectief op leiderschap en coaching. Mr. Petra Keuchenius is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied mindfulness in de leiderschapspraktijk. Al deze begeleiders zijn zeer ervaren executive (team)coaches en als docenten reeds jaren betrokken bij postgraduate onderwijs, onderzoek en publicaties in het vakgebied.


Arend  Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Vanuit zijn onderneming werkt hij met collega’s en opdrachtgevers aan moderne wegen naar vernieuwing. De rode draden: Lead. Inspire. Create. Hij doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker. Van zijn boek Doorbreek de cirkel! werden inmiddels 30.000 exemplaren verkocht. Onlangs werd het boek in het Engels uitgegeven (Break the Cycle!). Ook zijn recente boek Ontketen vernieuwing! is een bestseller. Arend ontwikkelde met Elephant Road zijn online course over Veranderen en Vernieuwen, speciaal voor de smartphone en tablet. Met veel video, interactieve tests en een bibliotheek met verdiepingsmateriaal.


Arend Ardon
Yvonne Burger (www.yvonneburger.nl) is deeltijdhoogleraar aan de VU en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team)coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek.

Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s, dat onlangs in de vijfde druk verscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching.

Burger, Yvonne
Oscar David is organisatiepsycholoog, executive coach, bestuursadviseur en spreker op het gebied van leiderschap en verandering. Hij heeft als docent zeer ruime ervaring op het gebied van executive teamcoaching  programma’s. De afgelopen 25 jaar begeleidde hij leiders en professionals in de top van een groot aantal internationale ondernemingen, financiële instellingen, ministeries en andere overheidsorganisaties en zorginstellingen. Oscar David heeft vele publicaties op zijn naam staan en is auteur van diverse boeken, waaronder de recent verschenen werken  ‘Het enneagram in management’ en ‘Macht! – van instinct tot integriteit’.Oscar David
Petra Keuchenius werkt als executive (team) coach en yoga- en mindfulness docent in het bedrijfsleven. Zij maakt daarbij gebruik van haar ruime ervaring als leider in het bedrijfsleven waaronder als lid van het directieteam van een grote organisatie.

Zij werkt in organisaties met leiders en teams aan bewust leiderschap en optimale samenwerking. Mindfulness zet zij daarbij in om executives en professionals in deze tijd van constante verandering inzicht en vaardigheid aan te reiken. Zodat ze te midden van de toenemende externe impulsen in verbinding en in balans de juiste beslissingen kunnen nemen en effectieve resultaten kunnen bereiken.

Voor de postgraduate opleiding ‘Executive Coaching’ en ‘Executive Teamcoaching is Petra verantwoordelijk voor het aandachtsgebied mindfulness in de leiderschapspraktijk. Zij is als consultant en mindfulness trainer verbonden aan Potential Project de grootste internationale organisatie op het gebied van leiderschap en andere trainingen voor het bedrijfsleven gebaseerd op mindfulness. www.petrakeuchenius.nl
Petra Keuchenius

Saskia de Maat werkt sinds 2007 in eigen praktijk als psychoanalytisch executive coach, docent, spreker en supervisor. Zij begeleidt executives vanuit een diepgaand psychoanalytisch en systemisch perspectief bij hun persoonlijke en leiderschapsontwikkeling en biedt supervisie en intervisie aan coaching en klinische professionals. 


Saskia doceert over verschillende psychoanalytische thema’s bij onder meer de Stichting Bedrijfskunde (leiderschapsprogramma), het VU Centre for Executive Coaching en de RINO Amsterdam waar zij masterclasses ‘Psychodynamisch perspectief op Coaching’ en ‘Talking to the Unconscious’ verzorgt. Zij is tevens verbonden aan het programma van de Executive Master in Change (EMC) op INSEAD. Saskia promoveerde in 2007 op de werkzaamheid van psychoanalytische therapieën en werkte als behandelaar tussen 2008 en 2017 bij het Nederlands Psychoanalytisch Institituut in Amsterdam. 

 
Saskia studeerde Communicatiekunde en Marketing en werkte 12 jaar bij Akzo Nobel in communicatie en marketing management functies, alvorens zij koos voor een nieuwe richting en startte met de studie Psychologie. Na deze studie werd zij opgeleid als GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Psychoanalyticus.

Saskia de Maat
Mieke Reidinga is werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur en teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.

Reidinga, Mieke
Martijn Vroemen is zelfstandig gevestigd coach en adviseur en initiatiefnemer van Teamchange, een netwerk van zeer ervaren organisatieprofessionals. In zijn werk is hij altijd bezig met teams in een context van verandering. Martijn is psycholoog, en daarom altijd bezig met vragen die in de onderstroom van groepen leven. Hij coacht teams in alle lagen van de organisatie, en in alle sectoren, zowel profit als non-profit. Daarnaast begeleidt hij veranderprocessen bij organisaties die meer teamvriendelijk willen worden en hij verzorgt ontwikkelprogramma’s voor teamleiders en teamcoaches. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en workshopbegeleider. Martijn is een ervaringsdeskundige die leert in de praktijk en daar regelmatig over schrijft. Artikelen en blogs, en diverse boeken, zoals het kritische Kantoorlog (2005) en het succesvolle handboek Team op Vleugels (2009). In 2017 verschijnt hiervan een opvolger, speciaal voor Teamcoaches. Veel artikelen staan op de website van Teamchange.Vroemen, Martijn