Onderzoek en publicaties

Onderzoek

Bij het Center zijn diverse wetenschappers aangesloten die zich met onderzoek op het gebied van executive (team) coaching bezighouden.

  • Prof. dr. Erik de Haan en prof. dr. Yvonne Burger hebben recent een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van coaching gedaan. Dit is een samenwerking geweest tussen Ashridge Business School en de Vrije Universiteit. Doel was om het grootste aantal coachingsrelaties ooit te onderzoeken, om zo meer zicht te krijgen op wat de werkzame bestanddelen in coaching zijn. Dit is gelukt met meer dan 3000 ingevulde vragenlijsten uit maar liefst 40 landen. De uitkomsten zijn onder meer vastgelegd in dit artikel, in 'De Psycholoog', januari 2015.
  • Yvonne Burger heeft onlangs een verkennend onderzoek gedaan naar de praktijk van Executive Coaching. Zie voor de uitkomsten hiervan haar boek: Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching (zie verder hieronder).
  • Yvonne Burger, Mieke Reidinga en Alex Alexiev zijn gestart met een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van executive teamcoaching.
  • Daarnaast wordt vanuit het Center for Executive Coaching promotieonderzoek begeleid, o.a. naar vitaliteit in organisaties, patronen in organisaties en teamenergie.
  • Zie voor recente onderzoeken onze publicatielijsten.

Yvonne Burger heeft in 2014 de Academy of Management bezocht, mede in het kader van een studiereis van de OOA.

Verslag bezoek Academy of Management

empty

Publicaties

Boeken


 Spiegel aan de top Coachen met collega's Supervisie in actieMensen veranderen Schaduwboek Teamchoaching

Recent zijn de volgende boeken verschenen binnen het Center: 

Coachen met collega’s
Supervisie in actie
Relationele coaching
Mensen veranderen
Spiegel aan de top
De schaduwkant van leiderschap
Supervisie: gids voor supervisanten
Team Coaching Pocketbook
Team Coaching: gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie

Meer informatie over deze boeken >

Artikelen

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen in tijdschriften. Een aantal recente artikelen kunt u hier downloaden. 

2019
Erik de Haan: A Systematic Review of Qualitative Studies in Workplace and Executive Coaching: The Emergence of a Body of Research in Consulting Psychology Journal: Practice and Research (2019)

Erik de Haan: A Fleeting Moment Of ‘Noticing’: The Balance of Presence in Team Coaching in Coaching Today (2019)

Erik de Haan: Claiming and Letting Go in Coaching at Work (2019)

Erik de Haan (and others): Trial Effects in Coaching at Work (2019)

Erik de Haan (and others): Love Over Fear in Coaching Today (2019)

Erik de Haan (and others): Opdrachtgever van coaching kijkt door andere bril dan cliënt en coach in M&O (2019)

Erik de Haan: Coaching Begins At Hello in Training Journal (2019)

2018
Yvonne Burger: 'Waarderend teamcoachen', column in: Tijdschrift Positieve Psychologie (2018)

2017
Erik de Haan: 'Coaching-Beziehung', Hoofdstuk in: Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, (2017)

Erik de Haan: 'De onschatbare waarde van reflectie', in Coachlink Magazine 7 (2017)

Erik de Haan: 'Trust and safety in coaching supervision. Some evidence that we are doing something right', in International Coaching Review 12, nr. 1, (2017)

2016
Yvonne Burger:  'De coach als veranderaar van de toekomst ', interview met Yvonne Burger in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1 (2016)

Yvonne Burger: 'Het begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams: een praktische aanpak' in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, (2016)

Yvonne Burger:   'Groeiende vraag naar coaching', interview met Yvonne Burger in Nederlands Dagblad, april 2016

Yvonne Burger en Erik de Haan: 'Coachingonderzoek als laboratorium van het adviesvak' in Management & Consulting, nr 4, (2016)

Erik de Haan, Anthony M. Grant, Yvonne Burger and Per-Olof Eriksson: 'A large-scale study of executive and workplace coaching: The relative contributions of relationship, personality match, and self-efficacy' in Consulting Psychology Journal, (2016)

Yvonne Burger: 'Executive coaching in de top van organisaties: De organisatiecoach als spiegel' in Management & Organisatie, (2016)

2015
Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Werkt Executive Coaching?’, in De Psycholoog, januari 2015

Yvonne Burger: 'De commissaris als executive coach', artikel in Coachlink Magazine, april 2015

Erik de Haan en Yvonne Burger : 'Visie op de toekomst van de begeleidingskunde', in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 2 (2015)

2014
Erik de Haan: ‘De Schaduwkant van Leidinggeven’, in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Yvonne Burger: ‘Executive teamcoaching, alle zintuigen open!’ artikel in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

2013
Yvonne Burger (co auteur): ‘ Mindfulness als begeleidingsinstrument ’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 3 (2013)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘ Klik blijkt belangrijkste voorspeller ’, n.a.v. eerste bevindingen onderzoek naar de effecten van coaching, in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 4 (2013)

2008
Yvonne Burger: ‘ Menselijkheid in organisaties ’, rede uitgesproken bij inauguratie als hoogleraar, 18 januari 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam       

Voor meer informatie en publicaties verwijzen we naar onze websites: www.yvonneburger.nl of research portal Y. Burger, en www.erikdehaan.com of research portal E. de Haan.