Collegegeld

Collegegeld

De kosten voor de opleiding bedragen € 9400,-. Inbegrepen zijn de kernliteratuur en de dagverzorging tijdens de opleidingsdagen. Eventuele overnachtingen en diner zijn voor eigen rekening. 

Indien men het hele driejarig executive coachingprogramma aan de VU kiest, bedragen de kosten:

• € 9400 voor de opleiding Executive Teamcoaching (jaar 1 of 2)
• € 9400 voor de opleiding Executive Coaching (jaar 1 of 2)
• € 3400 voor de begeleiding tijdens het onderzoek, waarin een publicabel artikel wordt geschreven (jaar 3)

Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Algemene betalingsvoorwaarden
Het cursusjaar loopt van oktober tot juli. De inschrijving voor de opleiding Executive Coaching is voor de duur van een jaar. De hoogte van collegegelden, e.d. wordt jaarlijks vastgesteld. Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van cursusgeld.

Annulering
Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden. Annuleringen die 3 maanden voor aanvang van het programma of eerder worden gedaan, zijn kostenvrij (met uitzondering van de kosten van literatuur als deze al eerder is verstrekt). Als een annulering later dan 3 maanden maar eerder dan 6 weken voor de aanvang van het programma wordt gedaan, wordt 50% van de programmakosten in rekening gebracht. Als er 6 weken voor de aanvang van het programma of later wordt geannuleerd, wordt 100% van de programmakosten in rekening gebracht. Certificaten en diploma’s worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.