Executive Coaching


De opleiding Executive Coaching is een programma voor ervaren (team)coaches die (willen) werken op bestuurs- of directieniveau en zich verder willen bekwamen in het omgaan met de dynamiek van de boardroom. Deze opleiding maakt deel uit van het Center for Executive Coaching.

Inleiding
De postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. Een programma waarbij deelnemers hun eigen opvattingen en werkwijze tegen het licht houden van zeer diverse, soms tegengestelde opvattingen in het vak. Deelnemers worden in het programma uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen profiel en werkwijze. Het programma is modulair opgebouwd en biedt in principe toegang tot het Ashridge MSc-programma in executive coaching, waartoe ook een internationale accreditatie behoort die erkend is door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Het programma sluit aan bij internationale ontwikkelingen in het coachingsvak.

Aanleiding en ontwikkeling vakgebied
Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele ontwikkeling te faciliteren. De postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingvak. Een programma waarbij deelnemers alle stijlen ontwikkelen én worden uitgedaagd om hun eigen coachingprofiel (verder) te ontwikkelen. Kenmerkend voor het programma is dat u nieuwe inspiratie krijgt op basis van oude opvattingen. Dat u ingewijd wordt in het kwantitatieve onderzoek in dit vakgebied en aanpalende vakgebieden en dat veel tijd wordt ingeruimd voor uw eigen praktijkervaringen en stijlen van werken middels supervisie.

Visie op coaching
Coachen is in onze optiek een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van coaching is om cliënten te ondersteunen in het vergroten van hun eigen professionaliteit door hun eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken. In een coachingtraject werkt de coach aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor kunnen verschillende coachingstijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de context. Wij gaan ervan uit dat cliënten weten welke stijl voor hen het beste werkt. De relatie tussen coach en coachee is één van de meest bepalende factoren voor succes. Deze relatie staat daarom centraal in het programma.

Doel van het programma
Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

  • in hun theoretische kennis van de psychologische en therapeutische onderbouwing van coaching
  • in een kritische evaluatie van bestaande coachingmodellen en theorieën
  • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingstijlen en andere vaardigheden
  • in hun kennis van organisaties als context waarbinnen coaching plaatsvindt
  • in de ethiek en verantwoordelijkheden van een executive coach
  • in hun zelfkennis, als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve coaching

Certificering en vervolg programma, master in executive coaching

De postgraduate opleiding Executive Coaching aan de Vrije Universiteit leidt op tot een door de VU erkend diploma. Na succesvolle afronding van het programma kunnen deelnemers drie routes volgen naar de Master in Executive Coaching.

Nederlands
Collegegeld € 9400,-
Toelatingseisen en aanmelden


Begin oktober en begin november.

Data van de workshops:

De data van de workshops in oktober zijn:

    7 en 8 oktober 2019
    9 en 10 december 2019
    3 en 4 februari 2020
    30 en 31 maart 2020
    8 en 9 juni 2020


De data van de workshops in november zijn:

    4 en 5 november 2019
    6 en 7 januari 2020
    9 en 10 maart 2020
    11 en 12 mei 2020
    29 en 30 juni 2020

 


Deeltijd
Management, Executive Coaching